Μαυραγορῖτες…

Μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες πληγὲς τῆς Ἑλλάδος, τῶν νεωτέρων ἐτῶν:
Ὁ μαυραγορίτης!

Ἐνεχυροδανειστὴς στὸν Μεσοπόλεμο, Μαυραγορίτης στὴν Κατοχή, Ῥιχάρδος ἐπὶ Μνημονίου…

Καὶ τὸ Ἑλληνικό, τρόπος τοῦ λέγειν….

Κράτος ἀπαθὴς παρατηρητὴς τῆς μεταφορᾶς τοῦ ἰδιωτικοῦ χρυσοῦ τῶν Ἑλλήνων στὴν Γερμανία (ῥωτῆστε ποιοὺς οἴκους ἀντιπροσωπεύει ὁ γνωστὸς Ῥιχάρδος – μὲ ὑποκαταστήματα σὲ ὅλην τὴν Ἑλλάδα… Γιὰ ῥωτῆστε…!!!)

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 205 times, 1 visits today)
Leave a Reply