Τέλεσις ἐργασιῶν, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν κι ἀπολύτου μυστικότητος

Ἔλαβα τὸ παρακάτω, ὅπου κάποιοι συμπολῖτες μας προέβησαν σὲ συν-Καταγγελία (Αἴτησις-Ἀναφορά-Καταγγελία) γιὰ τέλεσιν βαρεῖας οἰκοδομικῆς ἐργασίας, πίσω ἀπὸ κεκλεισμένες θῦρες καὶ ὑπὸ ἀπόλυτη σιωπή.
Ὅλα τὰ παραπάνω κι ἐντὸς ἀρχαιολογικοῦ χώρου ἐπίσης.

Μήπως πρόκεται γιά τίς παράνομες ἐργασίες στόν χῶρο τοῦ Βοτανικοῦ, πού ἀφοροῦν στην κατασκευή τεμένους;

Διότι ἐκεῖ ἔχουμε κεκλεισμένες θῦρες, σιωπή, σκοτάδια καὶ σαφῶς πολλὲς …παρατυπίες, ἀναφορικῶς μὲ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ τεμένους… Ἐκεῖ εἶναι ποὺ ἔχουμε καὶ κάτι …ξεχασμένα ἀρχαία, μὰ συνάμα καὶ μίαν …ἀνυπαρξίαν τῆς ἀρχαιολογικῆς ὑπηρεσίας.
Ἐκεῖ ἔχουμε καὶἄγριο κόψιμο γιὰ νὰ τελειώσουν κάποιοι ἐργολάβοι, ἀδιαφορώντας γιὰ τὸ τὶ λέει ὁ νόμος, πασχίζοντας νὰ μᾶς ἐπιβάλουν ὡς τετελεσμένα κάποια δεδομένα.

Δὲν ξέρω… Ὑπάρχει κάποιος νά μᾶς πληροροφορήσῃ ἄρα γέ;

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἡ παραπάνω καταγγελία κατετέθη σὲ τρεῖς ὑπηρεσίες. Ἀναμένουμε ἐναγωνίως τὶς ἐξελίξεις.

(Visited 270 times, 1 visits today)
Leave a Reply