Ῥιζικὸ ἀπὸ τὸ ὄνομα…

Nomen est omen. Στὸ ὄνομα τὸ ῥιζικό.

Ξέρατε ὅτι τὸ ὄνομα μιᾶς ἀπό τίς μεγαλύτερες χῶρες τοῦ κόσμου σημαίνει… «χωρηό»; 
Ὅταν ὁ Ζᾶκ Καρτιὲ ἐπεσκέφθη τὴν δευτέρα φορὰ τὴν χώρα, τὸ 1535, οἱ ντόπιοι Ἰρόκο ἰθαγενεῖς τοῦ ἔδειξαν τὸ χωρηό τους (Σταντακόνα), λέγοντάς του «κανάτα», ποὺ σημαίνει χωρηό. Ὅθεν τὸ ὄνομα ἔκτοτε τοῦ… Καναδᾶ.

Τὸ Βuffalo, ἐξ ἅλλου, στὶς ἀνατολικὲς ΗΠΑ, δὲν ἔχει κάποιαν σχέση μὲ βουβάλια. Εἶναι 1000 μίλια μακρυὰ ἀπὸ τὰ κοντινότερα. Ὠνομάσθη ἔτσι ἀπὸ τοὺς Ἰνδιάνους ποὺ μετέφεραν στοὺς Βρεταννοὺς ἔτσι τὴν γαλλικὴ ὀνομασία τῶν πρώτων Γάλλων κατακτητῶν, Beau Fleuve, ὡραῖο ποτάμι.
Ἐκεῖνο τὸ γαλλικὸ ἀξάν, ποὺ θὰ τραβοῦσε τὰ αὐτιὰ μιὰ φίλη μου

Οἱ Οὐαλοί, πάλι, δὲν πρέπει νὰ εἶναι ξενοφοβικοὶ στὸ ἐλάχιστον. Τὸ ὄνομα τῆς χώρας τους ἦλθε ἀπὸ τὸ σαξωνικὸ Walesi, ποὺ σημαίνει ξένοι. Ἐξ ἅλλου, τὸ Δουβλίνο καὶ τὸ Μπλάκπουλ, ἀπέναντι, εἶναι συνώνυμα, ἀφοῦ στὰ γκαιλικὰ ἡ ἰρλανδικὴ πρωτεύουσα λέγεται dubh linn, δηλαδὴ μαυρόλακκος, ὅπως τὸ Blackpool.

Τί εἶναι αὐτό;
Ἀνερωτοῦντο, τέλος, ἔκπληκτοι οἱ Ἑβραῖοι, καθὼς τοὺς ἔβρεχε ἐκτὸς μενοῦ ὁ Θεὸς τὸ μάννα. Ποὺ σημαίνει «τί εἶναι αὐτό;»

Χριστοδούλου Τῖτος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *