Ἱστορικὲς (προδοτικές) ὁμοιότητες…

1453:
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ὅπου μαζὺ μὲ ὅλους τοὺς ῥασοφόρους, ἐδήλωνε: «καλλίτερα τὸ τουρκικὸ σαρίκι, παρὰ ἡ τιάρα τοῦ πάπα»!!!
(«κρειττότερόν ἐστιν εἰδέναι ἐν μέσῃ τῇ πόλει φακιόλιον βασιλεῦον Τούρκων ἢ καλύπτραν λατινικήν.»)

2013-14:
Προκόπης Παυλόπουλος.  Πρόεδρος τῆς ἑλληνικῆς δημοκρατίας, ἐδήλωνε: «Εὐχαριστοῦμε τοὺς μετανᾶστες ποὺ μᾶς διάλεξαν γιὰ νὰ ἔλθουν στὴν Ἑλλάδα»!

Δύσκολο νὰ βρῇς ποιὸς εἶναι περισσότερο προδότης ἀπὸ τὸν ἄλλον!!!

Σταθόπουλος Ἰκτῖνος

(Visited 219 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἱστορικὲς (προδοτικές) ὁμοιότητες…

  1. Ὑπὸ τὴν τιάρα τοῦ Πάπα Ῥώμης, θὰ εἴχαμε ἐκλατινιστεῖ καὶ ἀναποφεύκτως ἀφανιστεῖ. Ἡ Ὀρθοδοξία διέσωσε τὸν Ἑλληνισμό. Μήπως κρίνετε ἐπιπόλαια;

Leave a Reply