Διαλύοντας τὴν Εὐρωζώνη

Τrump, Brexit, ἄνοδος τῆς ἀκροδεξιᾶς, δυσαρέσκεια, φτώχεια καὶ τὰ συναφῆ, ἐπισπεύδουν τὴν διάλυση τῆς εὐρωζώνης, ἐνῶ οἱ Γερμανοί, ὅπως πάντα, παίζουν τὸ λατρευτό τους παιχνίδι, αὐτὸ τῆς καταστροφῆς ὅλων, λόγῳ πλεονεξίας, μὲ πρόσχημα τὴν δῆθεν «ὀρθοδοξία», χωρὶς νὰ θέλουν νὰ καταλάβουν τὸ ὁ,τιδήποτε.

Ὁ βιομηχανικὸς γίγας, μὲ κοινωνικὴ ἀντίληψη σαπροφύτου, ποὺ γουστάρει καρέκλα καὶ μαστίγιο καί, τελικῶς ἀπὸ θηριοδαμαστὴς καταλήγει μεζεδάκι γιὰ μεγάλα λιοντάρια. 

Ὅσο γιὰ τὰ καθ’ ἡμᾶς, σύμφωνα μὲ τὸν Βαρουφάκη, εἶχε σχεδιασθῆ plan B ἀπὸ τὴν κυβέρνηση, ὅταν αὐτὸς ἦταν ΥΠΟΙΚ σὲ περίπτωση ἐξόδου ἀπὸ τὸ εὐρῶ, ὅπως εἶπε πρόσφατα καὶ ἐκ τῶν ὑστέρων.

Ὄχι φυσικὰ σχέδιο γιὰ πιθανὴ κατάῤῥευση τὴς Ἡνωμένης Εὐρώπης, ὅπως κατάλαβα καὶ ὅπως πιθανὰ νὰ συμβῇ τώρα, σίγουρα γιὰ μονομερὴ ἐπιστροφή.

Δὲν διαφέρουν ἄλλωστε καὶ πολύ, ἀφοῦ σὲ πιθανὴ διάλυση δὲν θὰ ὑπάρχη ἀντίκρουσις, ὁπότε θὰ εἶναι περισσότερο easy going. Δὲν ἔχει βέβαια ἀνακοινωθεῖ, γιὰ εὐνοήτους λόγους.

Ἔτσι γιὰ νὰ τὸ ἔχουν ὑπ΄ ὄψιν.

Κατερίνα Πάντα

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *