Δραχμή, εὐρῶ ἤ …δολλάριο;

Ποιό εὐρῶ καί ποιά δραχμή;
Αὐτοὶ μᾶς πηγαίνουν ὁλοταχῶς στὸ δολλάριο!!!

Ἐνᾦ ὁ κάθε ὑγειὴς Ἕλλην ἀγωνιᾷ καὶ γιὰ τὴν τύχη τῆς χώρας, ἀναζητώντας τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Πατρίδος, τὰ σημάδια καὶ τὰ γεγονότα δείχνουν πὼς κάποιοι ἔχουν ἄλλους, πονηροὺς σκοπούς, ποὺ σιγά, ἀλλὰ σταθερά, ὁδηγοῦν σὲ ἄλλες καταστάσεις, διόλου «ἀνεξάρτητες».
Ἁπλᾶ, πρὸς τὸ παρόν, κρούω τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, εὐχόμενος ἡ πραγματικότης νὰ μᾶς διαψεύσῃ.

Ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ εὐρῶ καὶ σύνδεση τοῦ νομίσματός της μὲ τὸ δολλάριο, ζητᾶ ὁ Ted Malloch, ποὺ προαλείφεται ἀπὸ τὸν Ντόναλτ Τρᾶμπ γιὰ τὴν θέση τοῦ πρέσβεως τῶν Η.Π.Α. στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη μας, ἀπηχώντας ὅμως τὶς ἀπόψεις Τρᾶμπ καὶ τοὺς σχεδιασμούς τους γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

Ὁ Ἀμερικανὸς διπλωμάτης μάλιστα ἐδήλωσε σὲ συνέντευξή του στὴν Realnews ὅτι κάποιοι Ἕλληνες ἔχουν ἤδη ἔλθη σὲ ἐπαφὴ μὲ ἰνστιτοῦτα καὶ think tanks τῶν Η.Π.Α., γιὰ τὸ ἐνδεχόμενον «δολλαριοποιήσεως» τῆς Ἑλλάδος.
Ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ Ἕλληνες  καί ποιά τά κομμάτια πού παίζουν τό παιχνίδι τῶν Ἀμερικανῶν;

Δεῖτε τὸ video αὐτὸ καὶ θὰ καταλάβετε:

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 142 times, 1 visits today)
Leave a Reply