Ὑπὲρ τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης σημαίνει …νομιμότης!!!

Στὸ Μαυροβούνιο ἐλέγχουν κι ἐρευνοῦν τοὺς ἡγέτες τῆς ἀντιπολιτεύσεως, μὲ κατηγορίες γιὰ ἀπόπειρα πραξικοπήματος πέρυσι καὶ ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ πρωθυπουργοῦ τους ἐφέτος, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποτροπὴ τῆς χώρας ἀπὸ τὸ νὰ ἐναχθῇ στὸ ΝΑΤΟ….

Ἀντίθετα, στὴν Οὐκρανία, ποὺ ἔγινε πραξικόπημα τὸ 2014 ἀπὸ τοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς ἐντάξεως στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη καὶ στὸ ΝΑΤΟ, ὄχι μόνον δὲν τοὺς ἐλέγχουν, ἀλλὰ τοὺς ἔκαναν καὶ κυβέρνηση, ἀλλὰ καὶ δάνεια τοὺς δίδει τὸ Δ.Ν.Τ., παρ’ ὅλο ποὺ ἄφησαν ἀπλήρωτα ὁμόλογα, μὰ καὶ ὁ Ἀλέκσης μας πῆγε νὰ τοὺς δῆς καὶ νὰ τοὺς χαιρετήσῃ…

Ὅλα καλὰ βρέ…!!!
Τί ἄλλα νέα;;;;;;;;;

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply