Μ.Κ.Ο., μία πολιτικὴ σκευωρία κι ἐπαγγελματικὴ ἀπάτη ὀλκῆς

Μὲ τὴν εἰβολὴ τῶν λαθροπροσφύγων στὴν ἑλληνικὴ γῆ ἔτρεξαν διάφοροι «ἀλληλέγγυοι» τῆς ἀριστερομπαχαλόας καὶ ἀριστεροαναρχίας νὰ σχηματίσουν Μ.Κ.Ο., γιατὶ οἱ ἠλίθιοι τῆς Εὐρώπης ἔδιδαν ἀφθονία χρήματος σὲ αὐτὲς τὶς ὀργανώσεις.

Μαζὺ μὲ αὐτοὺς ἔτρεξαν διάφοροι καιροσκόποι, ἀνεπρόκοποι καὶ ἁρπακτικὰ νὰ σχηματίσουν Μ.Κ.Ο., γιὰ νὰ μποροῦν, σὲ καιροὺς χαλαιπούς, νὰ πλουτίζουν ἢ νὰ καλοπαιρνοῦν στὴν ὑγεία τῶν κορόϊδων.

Οὔλοι ἐτοῦτοι, μπάχαλοι, ψευδοϊδεολόγοι, φευγάτοι, καιροσκόποι, λαμόγια ῥίχτηκαν στὸ φαγοπότι μὲ τὶς Μ.Κ.Ο., ἀλλὰ διαθέτουν ἐλάχιστα γιὰ τοὺς «λάθρο», τοῦ ὁποίους στὴν συνέχεια παροτρύνουν νὰ ἀπαιτοῦν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα νὰ ἀποκτήσουν πράγματα ποὺ πολλοὶ Ἕλληνες στεροῦνται.
Αὐτὴν τὴν ἠλιθιότητα ἀκολούθησαν πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες (ἐκτὸς ὀλίγων ποὺ ἐξαπέστειλαν τοὺς ΜΚΟ-ῆδες) καὶ βρῆκαν τὸν μπελά τους.

Ὀλύμπιος Τρύφων

εἰκόνα

(Visited 138 times, 1 visits today)
Leave a Reply