Χαρακτηρίζοντας ὡς «ῥατσιστικὸ παραλήρημα» τὶς …αὐτονόητες διαπιστώσεις!!!

Κάποιες …γαργαλιστικὲς λεπτομέρειες!
Ὅταν ἡ αὐτονόητος διαπίστωσις χαρακτηρίζεται (ῥουφιανέψιμο) «ῥατσιστικὸ παραλήρημα, τότε, προφανῶς, κάποιοι ὀνειρεύονται δικτατορίες…

(καὶ ἐφ”  ὅσον μᾶς ἐτελείωσαιν οἱ «στρατιωτικὲς χοῦντες» τῆς …οἰκογενειακῆς μας παραδόσεως, ἂς ἐπιστρατεύσουμε τὶς «ὀρθοπολιτικὲς χοῦντες», ποὺ ποῦ εἶναι καὶ καλύλίερα ἀμειβόμενες…) Συνέχεια

Φρόνιμο εἶναι νὰ προετοιμασθοῦμε

Προετοιμασθεῖτε καὶ ἀτομικὰ κι ἐθνικά!!

Ἀπὸ τὸ 2008 ἡ ἀνθρωπότης ἔχει εἰσέλθη σὲ μία περίοδο δυναμικῶν κρίσεων ποὺ νομοτελειακῶς θὰ ὁδηγήσουν στὴν πτώση τοῦ μοντέλου οἰκονομίας καὶ κοινωνίας τοῦ 20ου αἰῶνος. Ἡ πρώτη κρίσις τοῦ 2008 ἦταν σχετικῶς ἠπία καὶ τὸ παγκόσμιο σύστημα ἦταν σὲ θέση νὰ τὴν χρηματοδοτήσῃ, χωρὶς νὰ ὑποστῇ δραματικὲς πληγές. Τὸ πολὺ σὲ ἕναν χρόνο ὅμως ἔρχεται ἡ ἑπομένη κρίσις ἀπὸ τὸ ἴδια αἴτια. Συνέχεια

Διαφθορά, τὸ αἴτιον ποὺ οἱ κρατικὲς ἐπιχειρήσεις χάνονται!

Μετὰ τὸν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ὑπῆρχε ἕνα κῦμα γενέσεως κρατικῶν ἐπιχειρήσεων σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη.
Αὐτὸ τὸ κῦμα ἦταν πολὺ ἔντονο καὶ στὴν Ἑλλάδα, κυρίως ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Κ. Καραμανλῆ πρεσβυτέρου, γι’ αὐτὸ ὀνομάσθη «κρατιστής».
Συνέχεια

Μ.Κ.Ο., μία πολιτικὴ σκευωρία κι ἐπαγγελματικὴ ἀπάτη ὀλκῆς

Μὲ τὴν εἰβολὴ τῶν λαθροπροσφύγων στὴν ἑλληνικὴ γῆ ἔτρεξαν διάφοροι «ἀλληλέγγυοι» τῆς ἀριστερομπαχαλόας καὶ ἀριστεροαναρχίας νὰ σχηματίσουν Μ.Κ.Ο., γιατὶ οἱ ἠλίθιοι τῆς Εὐρώπης ἔδιδαν ἀφθονία χρήματος σὲ αὐτὲς τὶς ὀργανώσεις. Συνέχεια

Κράτος ἀναιρεῖ …κράτος!!!

 

Καὶ στὴν χώρα τῶν Ῥωμιῶν εἶπεν ὁ Κύριος: «Πάτερ ἂφεσ’ αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασι τὶ ποιοῦσι»!

Στὴν Μεσσηνία ἐτέθησαν σὲ ἐφαρμογὴ δασικοὶ χάρτες καὶ δικαίως ἔγινε, ἀλλὰ θὰ ἔπρεπε νὰ γίνῃ μὲ χάρτες, ὄχι μὲ πονηρὰ τεχνάσματα τῆς πολιτικῆς. Συνέχεια

Χρέος κι ὁ κακός μας ὁ καιρός…

3,3% τοῦ ΑΕΠ της ἔχει δανείσει ἡ Μάλτα στὴν Ἑλλάδα.
Δηλαδή, ἀπὸ ΑΕΠ 12 δισεκατομμυρίων περίπου, ἔχει δανείσει 390 ἑκατομμύρια στὴν Ἑλλάδα, μὲ ἐπιτόκιο χαμηλότερο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ δανείζεται ἡ ἴδια.
Κι ἐμεῖς οἱ μάγκες ζητᾶμε νὰ διαγραφῇ τὸ χρέος μας γενικῶς καὶ τῆς Μάλτας συμπεριλαμβανομένης. Συνέχεια