Διαφθορά, τὸ αἴτιον ποὺ οἱ κρατικὲς ἐπιχειρήσεις χάνονται!

Μετὰ τὸν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ὑπῆρχε ἕνα κῦμα γενέσεως κρατικῶν ἐπιχειρήσεων σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη.
Αὐτὸ τὸ κῦμα ἦταν πολὺ ἔντονο καὶ στὴν Ἑλλάδα, κυρίως ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Κ. Καραμανλῆ πρεσβυτέρου, γι’ αὐτὸ ὀνομάσθη «κρατιστής».

Τέτοιες ἐπενδύσεις ἦσαν ἀναγκαῖες, γιατὶ τὰ κράτη, μόλις ἐξερχόμενα τοῦ πολέμου, εἶχαν τὴν ὑποχρέωση νὰ ἀνορθώσουν τὶς οἰκονομίες τους καὶ τὸ κράτος εἶχε τὸ κεφάλαιο νὰ ἐπενδύῃ. Φυσικὰ ὁ κρατισμὸς πάῃ πολὺ πίσω, στὸν κορπορατισμό» (ὅπως λέγεται), ποὺ ἐξεφράσθη στὶς φασιστικὲς πρακτικὲς οἰκονομίας. Ἀλλὰ ἰδεολογικὸς πατέρας τοῦ κρατισμοῦ ἦταν ὁ Κέϋνς, ποὺ ἐπρέσβευε τὸν ἰσχυρὸ κρατικὸ παρεμβατισμὸ στὴν οἰκονομία, γιὰ ν’ ἀποφεύγονται οἱ κρίσεις.

Στὶς πρῶτες μεταπολεμικὲς δεκαετίες οἱ κρατικὲς ἐπιχειρήσεις προῴδευαν γιὰ δύο λόγους: Πρῶτον ἦταν ἡ ἀναγκαιότης τῆς ἐποχῆς καὶ οἱ ἐργαζόμενοι εἶχαν σεβασμὸ στὶς κρατικὲς ἐπιχειρήσεις καί, δεύτερον, ὁ πόλεμος εἶχε δείξη τὴν ματαιότητα τῆς ἀπληστίας καὶ εἶχε φέρη τὸν ἠθικὸ ἄνθρωπο στὸ προσκήνιο. Μὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα γεννήθηκαν καὶ ἀνδρώθησαν οἱ «καραμανλικές» κρατικὲς ἐπιχειρήσεις, παρά τὶς ὅποιες δυσλειτουργίες.

Ὅταν ἔφυγε ἡ γενεὰ τοῦ πολέμου, ἔφυγε καὶ ἡ ἠθικὴ μαζύ, οἱ νεώτεροι γύρισαν στὴν ἀπληστία καὶ λαμογιὰ καὶ πολλὲς κρατικὲς ἐπιχειρήσεις σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη πῆραν τὴν κατιοῦσα. Παρὰ ταῦτα νευραλγικὲς κρατικὲς ἑταιρεῖες στὴν Εὐρώπη παίζουν σημαντικὸ ῥόλο. Στὴν Ἑλλάδα, ἀντιθέτως καὶ μὲ τὴν ἄνοδο τῶν ΠΑΣΟΚων στὴν ἐξουσία, διεφθάρησαν τόσο πολὺ ποὺ ὁδηγήθησαν σὲ πτώχευση. Ἡ οἰκονομική, πολιτικὴ καὶ συνδικαλιστικὴ διαφθορὰ ἦταν καὶ εἶναι τέτοια, ποὺ μοιραία ἔχουν ὁδηγήσει στὸ ΤΑΙΠΕΔ ὅλο τὸν κρατικὸ πλοῦτο. Δυστυχῶς ἡ κατάστασις δὲν ἔχει νομικὸ νόημα, εἶναι ἡ βαθειὰ ἠθικὴ κατάπτωσις τῆς κοινωνίας καὶ ἡ ἀνικανότης τοῦ πολίτου νὰ συνειδητοποιήσῃ τὸ αἴτιον, πρᾶγμα ποὺ ἀκόμη τὸν κρατᾶ δέσμιο νὰ ἀναζητᾷ σωτῆρες σὲ λαμόγια, σὲ ψεῦτες καὶ ἀπατεῶνες.

Ὀλύμπιος Τρύφων

εἰκὼν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Διαφθορά, τὸ αἴτιον ποὺ οἱ κρατικὲς ἐπιχειρήσεις χάνονται!

 1. Ψάχνουμε να βρούμε ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΑΙΤΙΕΣ της Διαφθοράς και της Διαπλοκής ως – Λαιστρυγώνες – που ΜΑΣΤΙΖΟΥΝ την Ελλάδα, πλήν όμως ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥΣ.

  Εμείς οι Ίδιοι … κουβαλάμε μέσα μας, τις ΑΙΤΙΕΣ, διότι Απεμπολίσαμε τον Ακρογωνιαίο Λίθο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ μας, το … ΗΘΟΣ .

  Ένα μικρό χαρακτηριστικό Παράδειγμα είναι οι ΔΥΟ Χρονολογίες – 2009 και 2012 – για του λόγου το Αληθές .

  Το ΠΑΣΟΚ το 2009 ήταν … Παντοδϋναμο – 44% – και ο ΣΥΡΙΖΑ – 4%

  .Το 2012, το ΠΑΣΟΚ … Βούλιαξε στο – 12% – και ο ΣΥΡΙΖΑ … Ανυψώθηκε στο – 27% .

  Μετακύλιση από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ, ‘ΑΛΛΑΞΕ Ο ΜΑΝΩΛΙΟΣ ΚΑΙ’ΒΑΛΕ ΤΗ ΒΡΑΚΑ ΤΟΥ – ΑΛΛΟΙΩΣ’, αλλά … ΜΕ ΠΟΙΑ ΛΟΓΙΚΗ , πλην της ‘ΟΦΘΑΛΜΟΦΑΝΟΥΣ του … Καλά Βολευτήκαμε και καλά Φάγαμε ως εδώ, όπως μας … Διαβεβαιώνει ο Κος Πάγκαλος .

  Καιρός να δούμε τι θα ΦΑΜΕ με τη ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ … ΣΥΡΙΖΑ που υπόσχεται … ΛΑΓΟΥΣ ΜΕ ΠΕΤΡΑΧΕΙΛΙΑ .

  ΤΟ ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ

  Η ΑΛΛΗΛΟΚΟΡΟΙΔΙΑ … ΣΥΡΙΖΑ – ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ .

  Ο ΤΣΙΠΡΑΣ, τον,οποϊον … Όλοι ΛΟΙΔΩΤΟΥΜΕ, είναι
  ΓΕΝΝΗΜΑ ΘΡΕΜΑ μιας … ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ .

  ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, όπως τα ΠΟΝΤΙΚΙΑ, ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ, αλλάζουν … Κόμματα, δημιουργούν ΝΕΑ η … ΣΟΦΙΖΟΝΤΑΙ … Νέές Καταστάσεις … για να ΕΠΙΖΗΣΟΥΝ και το … ΠΟΠΟΛΟ … ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΕΙ .

  ΑΙΣΧΟΣ ΑΡΓΕΙΟΙ

  Για την ΚΑΤΑΝΤΙΑ της ΕΛΛΑΔΑΣ δεν Φταίνε ούτε οι … ΓΕΡΜΑΝΑΡΑΔΕΣ που φροντίζουν τα δικά τους ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, οϋτε ο ΓΕΛΟΙΟΣ Ντάισεμπλουμ, αλλά οι με ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ … ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΖΟΥΝ .

  ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ , ΑΛΛΑ …
  ‘Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η’ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ .

  DR A

Leave a Reply