Ξεχασμένες προφητεῖες…

 «Ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ἐξαρτᾶται νὰ προετοιμασθοῦν γιὰ τὸν Πόλεμο…. Ἀπὸ τὸν στρατὸ τοῦ Ἰσραῆλ ἐξαρτᾶται ἡ διεξαγωγὴ τῆς μάχης, μὲ ἀντικείμενον τὴν ἵδρυσιν τῆς παγκοσμίου ἰσραηλινῆς αὐτοκρατορίας»…

Στὶς 12 Φεβρουαρίου τοῦ 1952 ὁ Μωσὲ Νταγιὰν ἐδήλωνε, τὸ παραπάνω, ἀπὸ τὸν ῥαδιοφωνικὸ σταθμὸ τοῦ Ἰσραῆλ.

———————————————

«Ὅταν οἱ κύριοι αὐτοὶ ζητοῦν κράτος στὴν Μέση Ἀνατολή, στὴν πραγματικότητα δὲν ζητοῦν ἵδρυσιν κράτους… Ζητοῦν τὴν ἵδρυσιν μίας σχολῆς, ὅπου θὰ ἐκπαιδεύονται οἱ μέλλοντες λωποδῦτες καὶ οἱ διεθνεῖς τοκογλῦφοι!!!»….

Ἀδόλφος Χίτλερ

Διὰ χειρὸς Κόη Ὀδυσσέως

(Visited 277 times, 1 visits today)
Leave a Reply