Ξεχασμένες προφητεῖες…

 «Ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ἐξαρτᾶται νὰ προετοιμασθοῦν γιὰ τὸν Πόλεμο…. Ἀπὸ τὸν στρατὸ τοῦ Ἰσραῆλ ἐξαρτᾶται ἡ διεξαγωγὴ τῆς μάχης, μὲ ἀντικείμενον τὴν ἵδρυσιν τῆς παγκοσμίου ἰσραηλινῆς αὐτοκρατορίας»…

Στὶς 12 Φεβρουαρίου τοῦ 1952 ὁ Μωσὲ Νταγιὰν ἐδήλωνε, τὸ παραπάνω, ἀπὸ τὸν ῥαδιοφωνικὸ σταθμὸ τοῦ Ἰσραῆλ.

———————————————

«Ὅταν οἱ κύριοι αὐτοὶ ζητοῦν κράτος στὴν Μέση Ἀνατολή, στὴν πραγματικότητα δὲν ζητοῦν ἵδρυσιν κράτους… Ζητοῦν τὴν ἵδρυσιν μίας σχολῆς, ὅπου θὰ ἐκπαιδεύονται οἱ μέλλοντες λωποδῦτες καὶ οἱ διεθνεῖς τοκογλῦφοι!!!»….

Ἀδόλφος Χίτλερ

Διὰ χειρὸς Κόη Ὀδυσσέως

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply