Γιὰ τὶς ζωὲς ὅλων μας

Μὲ ἀφορμὴ τὸ πολύνεκρο δυστύχημα στην ἐθνικὴ ὀδὸ προχθὲς τὸ ἀπόγευμα, καλὸ θὰ εἶναι νὰ εἰπωθοῦν καὶ μερικὲς ἀλήθειες. Καὶ αὐτὸ γιατὶ σὲ πολλὰ σχόλια συνανθρώπων μας σὲ διάφορες σελίδες ποὺ ἀναπαράγουν τὸ γεγονός, διαβάζω διάφορα.

Κυριαρχοῦν λεζάντες ὅπως «νεόπλουτος», «πιτσιρικάς», «Porsche», «ὑπερβολικὴ ταχύτης» καὶ «κακομαθημένα παιδιά», ἢ «ἔλλειψις παιδείας» ὡς αἰτία τοῦ δυστυχήματος.
Αὐτόματα λοιπὸν ἀποτυπώνεται σὴην κοινὴ γνώμη ὅτι ἕνας ἄνεργος μεσήλιξ, μὲ ἕνα ταπεινὸ Lada καὶ μὲ τὴν ταχύτητα τῶν 120 km/h, ποὺ εἶναι τὸ νόμιμο ὄριο στὴν ἐθνικὴ ὁδό, εἶναι στὸ ἀπυρόβλητο.

Ἂς δοῦμε λίγο ῥεαλιστικὰ τὰ πράγματα.
Οἱ νόμοι τῆς φυσικῆς ἰσχύουν γιὰ ὅλους.
Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἔμφυτη τὴν τάση γιὰ παραβατικὴ συμπεριφορά.
Ἀκόμη καὶ στὴν γερμανικὴ ἀούτομπαν, ὅπου δὲν ὑπάρχει ὄριο ταχύτηος, ὑπάρχουν νεαροὶ ποὺ ὁδηγοῦν τὰ πανάκριβά τους αὐτοκίνητα μὲ 350 km/h.

Τέτοιου εἴδους συμπεριφορὲς εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ἐλεγχθοῦν καί, ἂς μὴν γελιόμαστε. Θὰ συνεχίσουν νὰ γίνονται στὸ διηνεκές. Ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ μετριασθοῦν εἶναι ὅλοι οἱ ὁδηγοί, ἀνεξαιρέτως φύλου, ἡλικίας ἢ διαθέσεως, νὰ περάσουν μαθήματα ἀσφαλοῦς ὁδηγήσεως ἀπὸ εἰδικὲς σχολές.
Καὶ φυσικὰ δὲν ἀπευθύνομαι σὲ νέους ὁδηγοὺς ἀλλὰ σὲ ὁδηγοὺς οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀρκετὰ χρόνια πίσω ἀπὸ τὸ τιμόνι καὶ νομίζουν ὅτι λόγῳ ἐμπειρίας γνωρίζουν πολὺ καλὰ τὸ πῶς νὰ ὁδηγοῦν τὸ ὄχημά τους, σὲ ὅλες τὶς συνθῆκες.
Τὸ αἰφνιδιαστικὸ φαινόμενο τῆς ὑδρολισθήσεως μπορεῖ νὰ συμβῇ στὸν κάθε ἕναν ἀνυποψίαστο. 

Στὸ παρακάτω βίντεο μπορεῖτε νὰ πάρετε μίαν γεύση, ποὺ πιστεύω πὼς εἶναι ἀρκετὴ γιὰ νὰ σᾶς σοκάρῃ.

Καὶ πρὸς θεοῦ… Μὴ τσιγκουνευθεῖτε τὰ χρήματα γιὰ τέτοια σεμινάρια.
Μιλᾶμε γιὰ τὶς ζωὲς ὅλων μας.!

Μαζαράκης Πλάτων

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply