Ὑπὸ …ὅρους «ἐπενδύσεις»!!!

Ἀναζητῶνται ἐπενδύσεις (καὶ ἐπενδυτές) μὲ τὶς ἀκόλουθες προδιαγραφές:

 • Δὲν θὰ ῥυπαίνουν.
 • Δὲν θὰ κάνουν θόρυβο.
 • Δὲν θὰ εἶναι μεγάλες.
 • Δὲν θὰ καταλαμβάνουν χῶρο. (Ἐὰν εἶναι ὑπόγειες, ἀκόμη καλλίτερα!)
 • Δὲν θὰ προσδοκοῦν κέρδος.
 • Δὲν θὰ χρειάζονται τραπεζικὴ χρηματοδότηση. (δὲν ὑπάρχει…)
 • Δὲν θὰ ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τοὺς ὑψηλοὺς φόρους.
 • Θὰ ἔχουν τὴν σύμφωνη γνώμη ὅλων. (Τοπικῶν ἀρχόντων, συλλόγων, συνδικαλιστικῶν σωματείων, δημοσιογράφων, ἀλλὰ καὶ τοῦ τρελλοῦ τῆς γειτονιᾶς!)
 • Θὰ προσφέρουν ὑψηλοὺς μισθούς.
 • Θὰ δίδουν πολλὲς θέσεις ἐργασίας.
 • Θὰ εἶναι καινοτόμες καὶ ἐξωστρεφεῖς.
 • Θὰ εἶναι ὑπομονετικὲς (στὴν ἐπιστροφὴ τοῦ ΦΠΑ π.χ.) καὶ συμπονετικὲς (στὰ ζόρια ποὺ περνοῦν οἱ πολιτικοὶ π.χ.).
 • Θὰ δέχονται ὅτι οἱ ἀριθμοὶ δὲν εἶναι τὸ πᾶν…
 • Θὰ βλέπουν μακροπρόθεσμα. (π.χ. τὴν ζωὴ τοῦ «μέλλοντος αἰῶνος»…)
 • Θὰ εἶναι ἄψογες στὴν τηρήσῃ τῶν 4.100 νόμων καὶ 130.000 ἐγκυκλίων τοῦ κράτους.
 • Θὰ εἶναι εὐγνώμονες, στὴν ἀπίθανη περίπτωση, ποὺ ἐξαναγκασθοῦν νὰ κλείσουν!

Παπανικολάου Σωτήρης

 

(Visited 64 times, 1 visits today)
Leave a Reply