Ὤ ταλαίπωρος Ἑλλάς!!!

Λόρδος Μπάιρον:
Ἕνας Εὐρο- κοκκινοκώλης τυχοδιώκτης, ἐντολοδόχος «Φιλέλλην», ποὺ θέλησε στὴν ἀρχή, νὰ πάῃ στὴν Ἀργεντινή, γιὰ νὰ λάβῃ μέρος στὸ ἐκεῖ ἐπαναστατικὸ κίνημα. 
Ἐπειδὴ ὅμως ἔχασε τὸ πλοῖο στὴν Νάπολη, ποὺ πήγαινε στὴν Νότιο Ἀμερική, ἀλλὰ κι ἐπειδὴ ἐλιμπίσθη τὸ κλέος τοῦ πέους τῶν Ἑλλήνων, πῆρε μαζὺ μὲ τὰ ἀγαπημένα του σκυλιὰ καὶ τὸν ὑπηρέτη του, τὸ καράβι ποὺ ἔφευγε γιὰ τὸ Ναύπλιο καὶ κατέφυγε στὸ Μεσσολόγγι, ἔχοντας μεσολαβήσει νὰ μᾶς δοθῇ τὸ πρῶτο δάνειο (πρῶτο μνημόνιο!!!), ἀπὸ τὸ ὁποῖον ὄσο ἔφθασε ἐδῶ, ὁ δύσοσμος φουστανελὰς Ἰωάννης. Κωλέττης, ἐφρόντισε νὰ τὸ ξεκοκκαλίσουν οἱ καπεταναῖοι γιὰ νὰ ἀλληλοσκοτωθοῦν Ἕλληνες!

Δὲν παρέλειψε ὁ Εὐρο-πούστης Λ(π)όρδος Μπάιρον,  ὡς ὁ συμπατριώτης του Λ(π)όρδος Ἔλγιν, νὰ ἱεροσυλήσῃ στὰ ἱερά μας!

Φωτογραφία:
Ναὸς τοῦ Ποσειδῶνος στὸ Σούνιο μὲ τὸ Ἡροστράτειο ἀποτύπωμα στὰ μάρμαρά μας, τοῦ ἀκατανομάστου…!

Ῥιζογιάννης Σωτήρης

(Visited 137 times, 1 visits today)
Leave a Reply