Ἰσοπεδωτικὴ ἰσλαμικὴ τρομοκρατία, κατὰ τὸν Νετανιάχου

Ὁ Νετανιάχου στὴν συνάντησή του μὲ τὸν Ποῦτιν χαιρέτησε τὸν ῥόλο τῆς Ῥωσσίας στὴν καταπολέμηση τῆς ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας.
(Μέσα του δὲν ξέρω πόσο χαρούμενος ἦταν βέβαια…!!!)

Ἐπίσης ὁ Μπίμπι χρησιμοποίησε ἕναν νέον ὅρο: «Islamic Shia Terrorism», προσπαθώντας προφανῶς νὰ τσουβαλιάσῃ μὲ τοὺς Σουννῖτες ἀκραίους ἰσλαμιστές/μισθοφόρους καὶ τοὺς Σιΐτες, ὅπως εἶναι τὸ Ἰράν, ποὺ βοήθησαν τὴν Συρία, μαζὺ μὲ τὴν Ῥωσσία.!!!

Τὸ Χρήσιμον 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply