Ὑποβοηθουμένη μὰ πάντα …«ἐθελοντική» δουλεία!!!

«Στὴν ἑπομένη, ἢ μεθεπομένη γενεά,
θὰ ὑπάρξη μία φαρμακευτικὴ μέθοδος,
ποὺ θὰ κάνη τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἀγαποῦν τὴν δουλεία τους
καὶ θὰ ἀπαλλάσσῃ τὶς δικτατορίες ἀπὸ προβλήματα,
ποὺ θὰ παράγη ἕνα εἶδος
ἀνωδύνου στρατοπέδου συγκεντρώσεως,
γιὰ ὁλόκληρες κοινωνίες,

ἔτσι ὥστε οἱ ἄνθρωποι,
θὰ ἔχουν μὲν στερηθεῖ τὶς ἐλευθερίες τους,
ἀλλὰ μᾶλλον θὰ τὸ ἀπολαμβάνουν,
καθώς, μὲ χρήση προπαγάνδας ἢ πλύσεως ἐγκεφάλου,
ἢ πλύσεως ἐγκεφάλου ὑποβοηθουμένης ἀπὸ φαρμακευτικὲς μεθόδους,
δὲν θὰ ἔχουν ἐνδιαφέρον νὰ ἐπαναστατήσουν…

Καὶ αὐτὸ δείχνει νὰ εἶναι, ἡ τελευταία ἐπανάστασις…»

Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Aldous Huxley, στὸ Πανεπιστήμιο UC Berkley, 1962
μὲ τίτλο: «The Ultima Revolution.»

Πολυζωΐδης Θανάσης

(Visited 111 times, 1 visits today)
Leave a Reply