Ψεῦδος ὡς ζῷσα ἱστορία…

Τὸ ψεῦδος προσπαθοῦν νὰ τὸ κάνουν Ζῶσα, πλήρως ἱστορία τῶν Ἑλλήνων…..

Ἐν ἀρχῇ οἱ ἐντολοδόχοι «Μεγάλοι ἅγιοι» χριστιανόπληκτοι καὶ οἱ συνεπίκουροι μιμητὲς τους, κομμουνιστόπληκτοι καὶ ἔγινε θρησκεία, θεσμός, ἔθιμο καὶ τὸ ψέλνουν καλὰ καὶ τὸ ἐπικαλοῦνται γιὰ φυσικὴ ἐφαρμογή του……
…στὸν ἑνικὸ καὶ πληθυντικό!

Ἰδοῦ ἡ δόμησις τῆς κοινωνίας τοῦ χοροῦ τῶν γραικύλων…!!!
Προσωποποίησις…:

τό ψεῦδος
τοῦ ψεύδους
τῷ ψεύδει
τό ψεῦδος
(ὦ) ψεῦδος
—————-
τά ψεύδη
τῶν ψευδῶν
τοῖς ψεύδεσι / ψεύδεσιν
τά ψεύδη
(ὦ) ψεύδη

Φωτογραφία:
Ἰδοῦ ἕνα «ψέμμα»- ἄγος σας…..
Εἶναι ἀκόμη ἁπτό…

Ῥιζογιάννης Σωτήρης

(Visited 147 times, 1 visits today)
Leave a Reply