Φταίει μόνον ὁ Ἕλλην ψηφοφόρος…

Πάλι ὁ λαὸς φταίει..
…καὶ οἱ τζᾶμπα μάγκες συνεχίζουν νὰ ἐπιβιώνουν!!!

Ὑφυπουργὸς Γιάννης Μπαλάφας:

 «Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς γνώριζε ὅτι θὰ ἔλθουν νέα, δύσκολα μέτρα, ὅπως ἡ μείωσις τοῦ ἀφορολογήτου, ἡ μείωσις τῶν συντάξεων. Αὐτὲς τὶς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις προσπαθοῦμε νὰ λειάνουμε μὲ τὴν διαπραγμάτευση. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι τζάμπα μαγκιές».

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply