Ψηφίσαντες γιὰ πρωθυπουργό!!!

Ψηφίσαντες γιὰ πρωθυπουργό!!!Ὁ Μεταξᾶς ἔγινε πρωθυπουργὸς τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1936 ἀπὸ τὴν βουλὴ τῶν Ἑλλήνων .

Ἐψηφίσθη δὲ καὶ ἀπὸ τὰ δύο κόμματα, Λαϊκὸ καὶ Φιλελεύθερο, πλὴν τοῦ Βουλευτοῦ τοῦ Φιλελευθέρου κόματος, Γεωργίου Ἀνδρέα Παπανδρέου. (ΓΑΠ τοῦ Α.)

Ἐρωτηθεὶς ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος στὸ Παρίσι (χαιρέτησε τὸν σχηματισμὸ τῆς κυβερνήσεως Μεταξᾶ) γιὰ τὸν πολιτικὸ Γεώργιο Παπανδρέου… ἀπήντησε…: « Δὲν γνωρίζω κάποιον πολιτικὸ Γεώργιο Παπανδρέου. Ἔχω ἀκούσει γιὰ κάποιον ἠθοποιό.»

Σὲ αὐτὸν λοιπὸν τὸν καραγκιόζη θεατρίνο, ἐστράφη ἡ Ἑλλὰς τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1944 γιὰ νὰ σωθῇ…
Κι αὐτὸς ὁ ἀρχικαραγκιόζης μᾶς κληροδότησε τὸν ἐθνικὸ ὀλετῆρα Ἀνδρέα Παπανδρέου καὶ τὸ πολιτικὸ καθυστερημένο ΓΑΠ.

Αὐτά… ἀπὸ τὴν μικρὴ ἱστορία…!!!

«Ἕνας»

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *