Φυλλάδες στοχοποιοῦν …ἐπιστήμονες;

Ἔχω συγκινηθεῖ……

«Ἡ Ἀννα Φραγκουδάκη, ἡ Θάλεια Δραγώνα, ἡ Μαρία Ῥεπούση, ὁ Ἀντώνης Λιάκος καὶ σήμερα ὁ πανεπιστημιακὸς Χάρης Ἀθανασιάδης μπῆκαν στὸ στόχαστρο τῶν κιτρίνων φυλλάδων γιὰ νὰ σπιλωθῇ ἡ ἐπιστημονική τους ἐπάρκεια.»……..

Ὅλοι αὐτοὶ ἔγιναν γνωστοὶ ἐπειδὴ ἀνεκάλυψαν Τούρκους καὶ ὄχι Πομάκους στὴν Θρᾴκη, ὅτι εἴμαστε ἕνα καθυστερημένο ὑβριδικὸ ἔθνος, στὴν Σμύρνη ὑπῆρξε συνωστισμός, δὲν ὑπῆρχε Κρυφὸ Σχολειὸ καὶ ἡ ἑλληνικὴ ἐθνικὴ ταὐτότης εἶναι …ῥευστή!

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

(Visited 142 times, 1 visits today)
Leave a Reply