Βίκυ Σταμάτη. Ἀπειλεῖ ἤ …ἀπειλεῖται;

Ἔχει καὶ τὸ θράσος νὰ ἀπειλῇ τὸ γύναιον ἀνθρώπους πού, τὰ παιδιά τους κινδυνεύουν νὰ χάσουν τὴν ζωή τους, ἀπὸ τὰ ἐλαττωματικὰ ὑποβρύχια τοῦ ἀνδρός της, γιὰ νὰ διάγουν αὐτοὶ πολυτελὴ βίο καὶ νὰ θέτουν σὲ κίνδυνο τὴν ἀσφάλεια τῆς χώρας.

Οὒστ μωρὴ κάργια… Καὶ λίγα σοῦ εἶπε…!!!

Γεωργιόπουλος Νῖκος

(Visited 112 times, 1 visits today)
Leave a Reply