Ὁ «καρκίνος» τῆς Πτολεμαΐδος

Ὀσο ἔπεφτε τὸ χαρτζηλίκι (δὲν μιλῶ γιὰ τοὺς παραμυθιασμένους ἠλιθίους ἀλλὰ γιὰ τὰ μικρολαμόγια ποὺ ἐνοικιάζουν, γιὰ πενταροδεκάρες, τὴν πέννα τους στὰ Μεγάλα Λαμόγια) ἡ καραμέλα ποὺ πιπίλιζαν ἦταν:

«Ἐχουμε τὴν εὐλογία τοῦ Αἰόλου. Γιατί νά μὴν ἐκμεταλλευθοῦμε τήν δωρεάν ἐνέργεια πού μᾶς προσφέρει ἄνεμος;»

Ἐσὺ ἀπαντοῦσες:

«Ἔ, ὄχι καὶ δωρεάν! Οἱ ἀνεμογεννήτριες εἶναι πανάκριβες Μηχανὲς Ἀπάτης καὶ τὰ λαμόγια ποὺ ἐπενδύουν σὲ αὐτὲς τὸ κάνουν γιὰ τὴν (κολοσσιαίου μεγέθους) «ὑποχρεωτικὴ ταρίφα» ποὺ εἰσπράττουν. Καὶ κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς θέλουν νὰ ὑπάρχουν ὁλοένα καὶ περισσότερες ἀνεμογεννήτριες, πρὸ κειμένου νὰ μποροῦν νὰ ὑπονομεύουν τὴν εὐστάθεια τοῦ δικτύου – ὥστε νὰ τὰ χονδροκονομοῦν οἱ ἴδιοι ἢ τὰ συνεταιράκια τους, ποὺ παράγουν «εὐέλικτο» ῥεῦμα μὲ φυσικὸ άέριο… (Ἢ διακινοῦν τὸ φυσικὸ ἀέριο, σὲ τεράστιες ποσότητες, σὲ αὐτοὺς ποῦ παράγουν («εὐέλικτο») ῥεῦμα γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς τάσεως καὶ συχνότητος τοῦ ἐναλλασσομένου… (Καὶ ποὺ στέλνουν τὸν λογαριασμὸ σὲ ἐσέναν)…
Δηλαδή, ἐσύ, ἐξακολουθεῖς νὰ θεωρῇς «δωρεάν» τὸ νὰ σοῦ κοστίζῃ ἡ αἰολικὴ κιλοβατώρα, στὸν λογαριασμὸ τῆς ΔΕΗ, τὰ διπλάσια ἀπὸ ὅ,τι ἡ κιλοβατώρα ποῦ παράγει ἡ γεννήτρια τῆς Πάρου, μέ… πετρέλαιο;»…

Σοῦ ἔλεγε τότε:

«Ναί, ἀλλὰ ὀφείλουμε νὰ σκεφτόμεθα τὴν Πτολεμαΐδα… Ὁποιαδήποτε αὔξησις τῆς τιμῆς τοῦ ῥεύματος, ὅσο μεγάλη κι ἐὰν εἶναι, δὲν εἶναι τίποτα ἐμπρὸς στὸ νὰ μὴν παθαίνουν καρκίνο οἱ κάτοικοι τῆς Πτολεμαΐδος.»…

Κι ἐκεῖ ἀρχίζεις καὶ ξερνᾶς, ἐμπρὸς στὸ κατασκευασμένο ψέμμα.
(Ὁ καρκίνος, πάντα «πουλᾶ», σὲ μίαν συζήτηση. Ἀκόμη κι ἀνεμογεννήτριες μπορεῖ νὰ πουλήσῃ!!!

Ἐπιδημιολογικὲς ἔρευνες ἔχουν ἀποδείξει ὅτι ἡ Πτολεμαΐδα εἶναι ἀπὸ τὶς πόλεις μὲ τὰ χαμηλότερα ποσοστὰ καρκίνου στὴν Ἑλλάδα.
Ἀλλὰ συντηρεῖται ὁ μῦθος τοῦ «καρκίνου» γιᾶ νὰ μποροῦν κάποιοι ἀληταράδες νὰ προωθοῦν «πράσινες πολιτικές», ποὺ φουσκώνουν τοὺς ἐξωχωρίους λογαριασμούς τους.

Καί γιατί ἡ Πτολεμαΐδα δέν ἔχει καρκίνο;;;

Ἀπάντησις: Ἐπειδὴ ἔχει λεφτά!

Ὁ καρκίνος προκαλεῖται πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὸ ἀγχος καὶ τὴν ἀνέχεια καὶ πολὺ λιγότερο ἀπὸ τοὺς περιβαλλοντικοὺς παράγοντες (μὲ ἐξαίρεση τὴν ἔκθεση στὰ γεωργικὰ φυτοφάρμακα).

Καὶ ἡ Πτολεμαΐδα εἶναι ἡ πόλις μὲ τὸ ἀπολύτως ὑψηλότερο εἰσόδημα κατὰ κεφαλὴν στὴν Ἑλλάδα! Λόγῳ ΔΕΗ, φυσικά, ἀλλὰ εἶναι λογικὸ νὰ εἶναι ὑψηλὰ ἀμειβόμενος ἕνας ἐργαζόμενος μέσα στὰ ὀρυχεία.

Μόνον ποὺ ἡ Πτολεμαΐδα πρόκειται, ἐντὸς ὁλίγου, νὰ ἀρχίσῃ νὰ χάνῃ τὴν ἰδιότητά της, ὡς «ἀντί-καρκινική» πόλις.
Ἔρχεται τεραστία ἀνεργία, καθὼς οἱ ἰδιῶτες ἐργολάβοι τῆς ΔΕΗ θὰ ἀρχίσουν νὰ χρεωκοποῦν ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλον καὶ νὰ πετοῦν κόσμο στὸν δρόμο. Κι ὅλο λιγότερος λιγνίτη ἐξορύσσουμε καὶ κάψουμε, τόσο ἡ ἀνεργία θὰ βαρᾶ κόκκινο.

(Καὶ ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ μίαν ἐπομένη γενεὰ ἀνέργων, ποὺ ἔχει πάρει στεγαστικὰ δάνεια, ἀνάλογα τῶν μέχρι τώρα, ἐσόδων της…  Προφανῶς κάποιοι θέλουν νὰ κατασχεθοῦν σπίτια γιὰ νὰ ἐγκαταστήσουν «δικούς τους, εἰσαγομένους», μόλις βάλουν χέρι στὰ λιγνιτικὰ πεδία καὶ τοὺς σταθμούς…)

Στὶς 7 Ἀπριλίου τοῦ 2017, σύσσωμος ἡ Πτολεμαίδα θὰ διεδήλωνε ὑπὲρ τοῦ λιγνίτου της, μὲ ἀφορμὴ τὸ ξεπούλημα τῆς ΔΕΗ καὶ τὴν περιστολὴ τῆς δραστηριότητός της. Καὶ ἐνάντια, φυσικά, στὴν «ὀργανωμένη» ἀνεργία ποὺ ἐπέρχεται, ἀπειλητικά.

Κι ἐσύ, μαλάκα μου, ἐπιμένεις νὰ μὲ βάζῃς νὰ πληρώσω στὰ Λαμόγια τὰ ἀφεντικά σου, ὑπερδιπλάσια τιμὴ ῥεύματος – δῆθεν γιὰ νὰ «σώσῃς» τὴν Πτολεμαΐδα.
Ποὺ οὐδέποτε σοῦ τὸ ἐζήτησε.

Ἄλλοι ἦσαν αὐτοὶ ποὺ σοῦ ζήτησαν νὰ τοὺς «βοηθήσῃς» (μοιράζοντας ψέμματα καὶ πετώντας λάσπη), γιὰ νὰ τοὺς κάνῃς ἀκόμη πιὸ πλουσίους…

Διονύσιος Χοϊδᾶς

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

εἰκὼν

(Visited 133 times, 1 visits today)
Leave a Reply