Ἱστορικὲς φορο – ἐλαφρύνσεις στὶς Η.Π.Α.

Ἡ εἴδησις:
15% ὁ ἑταιρικὸς φόρος στὶς ΗΠΑ, ἀπὸ αὔριο..

Φασιστολιμπεράλ…:
– Ναί, ἀλλὰ ὁ Τρᾶμπ δὲν εἶναι ὄμορφος σὰν τὸν Ζᾶν Κλῶντ καὶ τὸν Γκῦ.
– Καλά, κᾶτσε νὰ τὸ μάθῃ ὁ Σόιμπλε καὶ ἡ Κομισιὸν καὶ θὰ δῆς γιὰ πότε θὰ συνέλθουν… Θὰ τοὺς πετάξη δύο μνημόνια τῶν Ἀμερικανῶν καὶ θὰ τρέχουν…

Εὐρωλιμπεράλ…:
– Ναί, ἀλλὰ ἡ τράμπαινα δὲν εἶναι γοητευτικὴ ὅπως ὁ Μακρόναινα…
– Οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν ἐπέρασαν διαφωτιΖμό.

Τὶς ἐπόμενες ἡμέρες ἀναμένω σωρεία ἄρθρων ἀπὸ ἐπιφανεῖς σοσιαλιμπερὰλ πέννες, γιατὶ ὁ φόρος τοῦ 15% (ἀπο 35%), ποὺ θὰ ἐφαρμόση ὁ Τρᾶμπ, εἶναι φασιστικὸς καὶ ἀντιαναπτυξιακός…

Εἶναι οἱ ἴδιες πέννες ποὺ εὑρίσκουν τὸν Τρᾶμπ ὡς σεξιστή, λόγῳ τῆς Μελάνιας, ἐνᾦ τὸν Μακρὸν σέξυ, λόγῳ γεροντοφιλίας…

Εἴδησις.
Ἀπὸ  12.000 ντάλαρς στὰ 24.000 ντάλαρς τὸ ἀφορολόγητο γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκογένεια.

Κούλα πονᾶς;
Πονάω κώσταμ, ἀλλὰ μαρέσσσει….. .

«Ἕνας»

Σημείωσις

Οἱ ἠπειρωτικοὶ εὐρωπαϊκοὶ λαοὶ ἔχουν στὸ DNA τους πολλοὺς αἰῶνες δουλοπαροικίας.
Αὐτὸ δὲν εἶναι ἀπαραίτητα κακό, ἀφοῦ μὲ τὴν ἀσφάλειά τους ἀντήλλασσαν γιὰ αἰῶνες τὴν ἐλευθερία τους.

Παρόμοια περιστατικά, ὅσο κι ἐὰν φαντάζῃ περίεργο, παρετηρήθησαν, στὰ πρῶτα μετὰ τὸν ἐμφύλιο πόλεμο στὶς ΗΠΑ χρόνια, ὅπου ἀπελεύθεροι σκλάβοι ἐπέστρεφαν γονυπετεῖς στοὺς πρῴην κυρίους τους, ἐκλιπαρώντας γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ plantation.

Ἀντίθετα, στὸν Ἀγγλοσαξωνικὸ κυρίως κόσμο, καὶ μὲ τὸν παγκόσμιο ἰμπεριαλισμὸ τῶν θαλασσῶν ἀκολουθούμενο ἀπὸ μία σκληρὴ  βιομηχανικὴ ἐπανάσταση, ἡ ἐλευθερία θεωρήθηκε ἡ ὑψίστη τῶν ἀρετῶν.

Στὴν Ἀμερικὴ αὐτὸ ἔγινε ἀκόμη πιὸ ἔντονο μὲ τὸν πιονέρο, ποὺ οἰκειοποιήθηκε τὴν wilderness.
Στὸ ἀμερικανικὸ DNA ενεγράφη λοιπὸν ἡ λέξις ἐλευθερία ἐντονότερα ἀπὸ τὴν λέξη ἀσφάλεια.

Σὲ ὅποια περίπτωση ἡ μητέρα ὅλων τῶν ἐλευθεριῶν εἶναι ἡ δυνατότης νὰ διαθέσῃς τὸ προϊὸν τοῦ κόπου σου ἢ τῆς διανοίας σου μὲ δική σου εὐθύνη καὶ χωρὶς τὴν καθοδήγηση τοῦ ἀφέντου.

Ὑπ’ αὐτὴν τὴν ἔννοια οἱ ἰστορικὲς περικοπὲς φόρων τῆς διοικήσεως Τρᾶμπ εἶναι, ὅ,τι πιὸ κοντὰ στὴν ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου στὸν δυτικὸ κόσμο καὶ ὡς τέτοια οἱ ἐλεύθεροι ἄνθρωποι τὴν χαιρετίζουμε.

Τὰ ὑπόλοιπα «ναὶ μέ» εἶναι βρυξελλιώτικοι πουστοελιγμοί, ποὺ μᾶς ἀφήνουν ἀδιαφόρους. 

εἰκὼν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply