Θέλουμε «ἐργατική» Πρωτομαγιά;

Ἀνάθεμα κι ἐὰν ξέρουν πολλοὶ ἀριστεροὶ τὸ τὶ ἑορτάζουν τὴν 1η Μαΐου….

Ἀπό ποῦ βγῆκε τό «ἐργατική»;;;

Εἶναι ἀπὸ τὸ συλλαλητήριο τῶν καπνεργατῶν στὴν Θεσσαλονίκη… σοῦ λέν…

Ναί, ἀλλά γιά τό συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης, τοῦ 1936, ἑορτάζουν ὅλα τά ἐργατικά συνδικάτα παγκοσμίως;

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην… Πρίν ἀπό τό 1936 τίς Πρωτομαγιές τίς ἑόρταζαν;;;

Οἱ περισσότεροι σαφῶς καὶ δὲν γνωρίζουν…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply