Βασικὴ αἰτία παρακμῆς τῆς χώρας μας

Πρὶν ἀπὸ πέντε χρόνια δημοσίευα μικρὰ ἄρθρα περὶ πολιτικῆς (πληρώνοντας), στὴν ἐδῶ τοπικὴ ἐφημερίδα.

Μίαν ἡμέρα ἀντὶ γιὰ πολιτικὸ ἄρθρο ἔστειλα ἕνα ἄρθρον στὸ email τῆς ἐφημερίδος, δηλώνοντας ὅτι στὰ ἐπόμενά μοου ἄρθρα, θὰ ἔκανα ἀφιέρωμα στὶς ἀρχαῖες ἑλληνικὲς ἑορτές.

Δὲν τὸ ἐδημοσίευσαν…
Ὅταν ἐρώτησα, αὐροπροσώπως, τὸν ἰδιοκτήτη τῆς ἐφημερίδος, γιατὶ δὲν ἐτύπωσε τὸ ἄρθρον, γιὰ τὶς ἀρχαῖες ἑλληνικὲς ἑορτές, μοῦ ἀπήντησε, ἔμμεσα, ὅτι τοῦ εἶπε ὁ Μητροπολίτης νὰ μὴν τὸ κάνῃ…

Τώρα Ἕλληνες ξέρετε ποιὰ εἶναι ἡ βασικὴ αἰτία παρακμῆς τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας…

 Καγιαλὲς Μᾶνος

(Visited 175 times, 1 visits today)
Leave a Reply