Ὑπὲρ τῆς …κλιματικῆς ἀλλαγῆς διαδηλώνουν στὶς ΗΠΑ!

Μὲ ἀφορμὴ τὴν Πρωτομαγιὰ

Μὲ τὸν νοῦ στὴν σημερινὴ Πρωτομαγιά, τὴν πρώτη ἡμέρα τοῦ μηνός, ποὺ ἔλαβε τὸ ὄνομά του ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ θεότητα Μαία (ῥωμαϊκὰ Maia-Μάγια), ποὺ σημαίνει τροφὸς καὶ μητέρα, ποὺ ὅμως τελικῶς εἶναι ἡ γῆ.
Μία ἡμέρα ἑορτῆς τῶν λουλουδιῶν τῆς Ἀνοίξεως, ὡς μία εὐκαιρία νὰ ἀναλογισθοῦμε τὰ προβλήματα καὶ τὴν προστασία τοῦ πλανήτου μας.

Εἰδικὰ τώρα ποὺ οἱ μεγάλοι καὶ δυνατοὶ ἐτούτης τῆς γῆς, διὰ μέσου τοῦ Τρᾶμπ, ἐπιχειροῦν νὰ ἀθετήσουν καὶ νὰ ἀλλάξουν τὶς συμφωνίες καὶ τοὺς νόμους, ποὺ εἶχαν πρὸ πολλοῦ συμφωνηθῆ, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὴν συμφωνία τῶν Παρισίων τοῦ 2015, γιὰ τὸ κλίμα.

«Οἱ ΗΠΑ πληρώνουν δισεκατομμύρια δολλάρια ἐνῶ ἡ Κίνα, ἡ Ῥωσσία καὶ ἡ Ἰνδία δὲν συνεισέφεραν καὶ δὲν θὰ συνεισφέρουν κάτι», βγῆκε νὰ πῇ ὁ Τρᾶμπ, προσθέτοντας πὼς ἡ συμφωνία πλέον αὐτὴ εἶναι …«ἑτεροβαρής» γιὰ τοὺς Ἀμερικανούς!!!
Δυστυχῶς αὐτὸ τὸ σύστημα ἀδυνατεῖ νὰ αὐτορυθμισθῇ καὶ νὰ ἐξυγιανθῇ, ξεχνώντας ἠθελημένα πὼς δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ βιώσιμος, οἰκολογικὸς πλανήτης, ἐὰν δὲν ὑπάρξῃ δικαία κατανομὴ τοῦ πλούτου, μεταξὺ τῶν πτωχοτέρων καὶ τῶν πλουσιοτέρων καὶ στὴν πραγματικότητα παίρνοντας, καὶ πάλι, τὸ μέρος τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν πετρελαίου καὶ ἄνθρακος.

Ἐπίσης ὅμως, μὲ ἀφορμὴ τὰ παραπάνω, ξεσηκώνονται δεκάδες Ἀμερικανοὶ πολῖτες, οἱ ὁποίοι ἐπραγματοποίησαν προχθὲς πορεία ἀπὸ τὸ Καπιτώλιο ἔως τὸν Λευκὸ Οἶκο, γιὰ νὰ ὑπογραμμίσουν τὴν σημασία τῆς καταπολεμήσεως τῆς ὑπερθερμάνσεως τοῦ πλανήτου καὶ νὰ καταγγείλουν τὴν ὀπισθοδρόμηση τοῦ προέδρου Ντόνταλτ Τρᾶμπ στὸ ἐν λόγῳ θέμα.

Μεταξὺ τῶν διαδηλωτῶν ἦσαν καὶ γνωστοὶ ἠθοποιοί, ὅπως οἱ Λεονάρντο Ντὶ Κάπριο, ὁ Μᾶρκ Ῥαφᾶλο, ὁ Στίνκ, ὁ Ἔντ Νόρτον, ὁ πρώην ὑποψήφιος γιὰ τὴν προεδρία Ἄλ Γκόρ, καθὼς καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Χαρακτηριστικὸ εἶναι πὼς ὁ Ντὶ Κάπριο  μετεῖχε στὴν μέση ὁμάδος ἰθαγενῶν Ἰνδιάνων, μὲ πλακὰτ ποὺ ἔγραφε: «ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ εἶναι πραγματική».


Οἱ Ἰνδιάνοι αὐτοί, ἐλάχιστοι ἀπόγονοι φυλῶν ποὺ ἐξοντώθησαν σχεδὸν πλήρως, γιὰ τὰ συμφέροντα τῶν τότε ἐπιχειρηματιῶν.
Φυσικά, μετά, διαχρονικῶς, πάντα ἐστρέφοντο σὲ ἄλλους «ἐχθρούς» οἱ «πλανητάρχες»…
Χιροσίμα, Χιλή, Γιουγκοσλαυΐα, Ἰράκ, Λιβύη, Σομαλία, Συρία, Βόρειος Κορέα, μὰ καὶ τόσοι ἄλλοι….

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply