Χέλια …διαχρονικὰ εἴχαμε πάντα!

Τὸ 1922 τὴν ἐπλήρωσε μόνον ὁ Γούναρρης…(*)

Τὸ 1941 τὴν ἐπλήρωσε μόνον ὁ Τσολάκογλου…

Τὸ 1974 τὴν ἐπλήρωσε μόνον ὁ Ἰωαννίδης…

Τὸ 2015 τὴν ἐπλήρωσε μόνον ὁ Τσοχατζόπουλος…

Κάποιοι εἶναι τὰ κορόιδα (ὄχι ὅτι εἶναι κι ἀθῷοι), ἀλλὰ δὲν εἶναι οἱ μόνοι ἔνοχοι…
Καὶ κάποιοι ἄλλοι εἶναι τὰ λεγόμενα «διαχρονικὰ χέλια»!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(*) καὶ κοντὰ σὲ αὐτὸν καὶ ὅλα τὰ μεγαλοστελέχη τῆς Κυβερνήσεώς του.

 

 

(Visited 167 times, 1 visits today)
Leave a Reply