Φαινόμενα καταῤῥεύσεως τοῦ ἀπολύτου …τιποτισμοῦ!!!

Ὁ Σταῦρος Θεοδωράκης, ἡ φραγκόκοττα τοῦ ἑλληνικοῦ τιποτισμοῦ, ἡ θεραπαινὶς τοῦ συστήματος Σημίτη, ὁ ἀγράμματος κι ἀστοιχείωτος Ἕλλην, ποὺ ἡ σχέσις του μὲ τὴν Εὐρώπη καὶ τὸν Εὐρωπαϊκὸ πολιτισμό, ἐξαντλεῖται τὸ πολὺ πολὺ σὲ ἕνα μπουργκινιόν…
…μᾶς ἐνημερώνει γιὰ τὸν Γάλλο ὁμότιμό του, ὁμοίως θεραπαινίδα τοῦ εὐρωσοσιαλισμοῦ, ὁ ὁποῖος τὴν 7η Μαΐου θὰ εἶναι ὁ νέος πρόεδρος τῆς Γαλλίας.

Τὰ ἀπόλυτα μηδενικὰ στὴν ἐξουσία, ἡ Εὐρώπη εἶναι καταδικασμένη νὰ  ἀποβιώσῃ μέσα στις ἠδονικὲς οἰμωγὲς ἑνὸς παρὰ φύσῃ βιασμοὺ .

Ἔφαγε καὶ θυμαρίσιο μέλι ὁ ἀστοιχείωτος ….

«200.000 φοιτητὲς στὸ Erasmus

  • – Μέχρι 12 μαθητὲς ἀνὰ τμῆμα στὰ δημοτικὰ σὲ φτωχὲς περιοχὲς
  • – 500 εὐρῶ ἐτησίως σὲ ὅλους τοὺς νέους γιὰ κινηματογράφους, θέατρα, βιβλία
  • – Αὔξηση 50% τῶν βιολογικῶν προϊόντων στὰ σχολεῖα
  • – Ἀπαγόρευσις κινητῶν σὲ δημοτικὰ καὶ γυμνάσια
  • – Ἀνοικτὲς βιβλιοθῆκες τὰ βράδια καὶ τὰ σαββατοκύριακα
  • – Ἐνίσχυσις διδασκαλίας ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ λατινικῶν
  • – Ταμεῖο Καινοτομίας τῆς Βιομηχανίας καὶ προῖκα 10 δὶς
  • – 13ος μισθὸς γιὰ ὅσους παίρνουν μόνον τὸν βασικὸ μισθὸ

Εἶναι ὁρισμένες μόνον ἀπὸ τὶς προτάσεις τοῦ Ἐμανουὲλ Μακρόν ποὺ ἀφοροῦν στοὺς νέους.

Ἡ συνάντησίς μας ἔγινε τὸ καλοκαίρι τοῦ ΄15, στὸ γραφεῖο του, ἐπάνω ἀπὸ τὸν Σηκουάνα. Μοῦ παρέθεσε πρωινὸ ἐργασίας καὶ τοῦ πῆγα θυμαρίσιο μέλι. Συμφωνήσαμε σχεδὸν σὲ ὅλα. Οἱ χῶρες μας χρειάζονται: γενναῖες μεταῤῥυθμίσεις – ἀποτελεσματικὸ Δημόσιο – μικροτέρα φορολογία – μείωση τῶν ἀνισοτήτων. Καὶ ὅταν τοῦ εἶπα ὅτι ὁ κίνδυνος δὲν εἶναι μόνον οἱ λαϊκιστὲς ἀλλὰ καὶ οἱ συντεχνίες καὶ τὰ συμφέροντα μοῦ εἶπε: «Ξέρω γιὰ τὶς ἐλίτ. Ἤμουν μέρος τους».

Τολμηρὸς ἄνθρωπος. Μαθητὴς τὰ ἔφτιαξε μὲ τὴν φιλόλογό του. Ἡ Μπριζὶτ ἦταν μητέρα τριῶν παιδιῶν, χώρισε καὶ μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια, τὸ 2007, παντρεύτηκαν.

Ἐμπρὸς Ἐμμανουέλ!»

Μαλαμούλης Δημήτριος

εἰκὼν

(Visited 126 times, 1 visits today)
Leave a Reply