Φαινόμενα καταῤῥεύσεως τοῦ ἀπολύτου …τιποτισμοῦ!!!

Ὁ Σταῦρος Θεοδωράκης, ἡ φραγκόκοττα τοῦ ἑλληνικοῦ τιποτισμοῦ, ἡ θεραπαινὶς τοῦ συστήματος Σημίτη, ὁ ἀγράμματος κι ἀστοιχείωτος Ἕλλην, ποὺ ἡ σχέσις του μὲ τὴν Εὐρώπη καὶ τὸν Εὐρωπαϊκὸ πολιτισμό, ἐξαντλεῖται τὸ πολὺ πολὺ σὲ ἕνα μπουργκινιόν…
…μᾶς ἐνημερώνει γιὰ τὸν Γάλλο ὁμότιμό του, ὁμοίως θεραπαινίδα τοῦ εὐρωσοσιαλισμοῦ, ὁ ὁποῖος τὴν 7η Μαΐου θὰ εἶναι ὁ νέος πρόεδρος τῆς Γαλλίας.

Τὰ ἀπόλυτα μηδενικὰ στὴν ἐξουσία, ἡ Εὐρώπη εἶναι καταδικασμένη νὰ  ἀποβιώσῃ μέσα στις ἠδονικὲς οἰμωγὲς ἑνὸς παρὰ φύσῃ βιασμοὺ .

Ἔφαγε καὶ θυμαρίσιο μέλι ὁ ἀστοιχείωτος ….

«200.000 φοιτητὲς στὸ Erasmus

  • – Μέχρι 12 μαθητὲς ἀνὰ τμῆμα στὰ δημοτικὰ σὲ φτωχὲς περιοχὲς
  • – 500 εὐρῶ ἐτησίως σὲ ὅλους τοὺς νέους γιὰ κινηματογράφους, θέατρα, βιβλία
  • – Αὔξηση 50% τῶν βιολογικῶν προϊόντων στὰ σχολεῖα
  • – Ἀπαγόρευσις κινητῶν σὲ δημοτικὰ καὶ γυμνάσια
  • – Ἀνοικτὲς βιβλιοθῆκες τὰ βράδια καὶ τὰ σαββατοκύριακα
  • – Ἐνίσχυσις διδασκαλίας ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ λατινικῶν
  • – Ταμεῖο Καινοτομίας τῆς Βιομηχανίας καὶ προῖκα 10 δὶς
  • – 13ος μισθὸς γιὰ ὅσους παίρνουν μόνον τὸν βασικὸ μισθὸ

Εἶναι ὁρισμένες μόνον ἀπὸ τὶς προτάσεις τοῦ Ἐμανουὲλ Μακρόν ποὺ ἀφοροῦν στοὺς νέους.

Ἡ συνάντησίς μας ἔγινε τὸ καλοκαίρι τοῦ ΄15, στὸ γραφεῖο του, ἐπάνω ἀπὸ τὸν Σηκουάνα. Μοῦ παρέθεσε πρωινὸ ἐργασίας καὶ τοῦ πῆγα θυμαρίσιο μέλι. Συμφωνήσαμε σχεδὸν σὲ ὅλα. Οἱ χῶρες μας χρειάζονται: γενναῖες μεταῤῥυθμίσεις – ἀποτελεσματικὸ Δημόσιο – μικροτέρα φορολογία – μείωση τῶν ἀνισοτήτων. Καὶ ὅταν τοῦ εἶπα ὅτι ὁ κίνδυνος δὲν εἶναι μόνον οἱ λαϊκιστὲς ἀλλὰ καὶ οἱ συντεχνίες καὶ τὰ συμφέροντα μοῦ εἶπε: «Ξέρω γιὰ τὶς ἐλίτ. Ἤμουν μέρος τους».

Τολμηρὸς ἄνθρωπος. Μαθητὴς τὰ ἔφτιαξε μὲ τὴν φιλόλογό του. Ἡ Μπριζὶτ ἦταν μητέρα τριῶν παιδιῶν, χώρισε καὶ μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια, τὸ 2007, παντρεύτηκαν.

Ἐμπρὸς Ἐμμανουέλ!»

«Ἕνας»

εἰκὼν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply