Γιὰ μίαν Εὐρώπη τῶν συγκρούσεων, τῶν διαχωρισμῶν καὶ τῆς αὐτοκαταστροφῆς

Κάθησα μὲ ὑπομονὴ νὰ δῶ τὴν «τηλεμαχία» («ντιμπέιτ») τῶν Λεπέν-Μακρὸν γιὰ τὸν δεύτερο γύρο τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν τῆς Γαλλίας. Μία «τηλεμαχία» σὲ τεταμένο κλίμα καὶ  μὲ συνεχεῖς προσωπικὲς ἐπιθέσεις.
Ἕνα θέαμα βίαιον καὶ θλιβερόν, ἀλλὰ δυστυχῶς χαρακτηριστικὸ τῶν «ὀραμάτων» ποὺ κυριαρχοῦν στὴν Εὐρώπη σήμερα.
Ὁράματα ποὺ γίνεται ὁλοένα καὶ πιὸ φανερὸ τὸ πόσο ἀσυμβίβαστα καὶ ἀλληλοσυγκρουόμενα εἶναι πλέον γιὰ τοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης, καθὼς καὶ τὸν αὐξανόμενο ταξικὸ διαχωρισμὸ τῶν κοινωνιῶν.
Διαχωρισμὸς ποὺ ὁδηγεῖ, ἀργὰ ἀλλὰ ἀναπόφευκτα πλέον, σὲ ἀντιπαράθεση καὶ σύγκρουση.

Στὴν πραγματικότητα φαίνεται νὰ ἰσχύῃ αὐτὸ ποὺ γράφει ἕνας γνώστης τῶν ἐσωτερικῶν ὑποθέσεων τῆς γαλλικῆς κοινωνίας, ὁ Πιὲρ Τιεσί: «πρέπει ὅλοι νὰ ἀναγνωρίσουν ὅτι ὁ χρόνος τῆς εὐγενείας ἔχει τελειώσει καὶ ὅτι ὁ θυμὸς βροντᾶ. Ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ οἱ πλούσιοι, ποὺ ἐργάζονται στὶς ὑπηρεσίες καὶ ζοῦν στὰ κέντρα τῶν πόλεων καὶ εἶναι καταναλωτὲς πολιτιστικῶν δραστηριοτήτων…
…κι ἀπὸ τὴν ἄλλην οἱ φτωχοὶ πολῖτες, ποὺ ἐργάζονται στὸν πρωτοβάθμιο καὶ δευτεροβάθμιο τομέα τῆς παραγωγῆς, ποὺ ζοῦν στὰ προάστια ἢ στὴν ὕπαιθρο, ποὺ στερῶνται μέλλοντος καὶ δημοσίων ὑπηρεσιῶν.
Καί, φυσικά, ἡ μεγάλη μάζα ἀνθρώπων, μεταξὺ αὐτῶν τῶν δύο πόλων, ποὺ φοβοῦνται νὰ πέσουν στὸν δεύτερο πόλο, τὴν πτωχοποίηση…
Σαφῶς ἡ Γαλλία, τὰ ἐπόμενα χρόνια, θὰ εἶναι τὸ θέατρον μίας τεραστίας ἀντιπαραθέσεως στὸν δρόμο, μίας ἐπαναστάσεως ἢ ἀκόμη κι ἑνὸς ἐμφυλίου πολέμου…
».

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 111 times, 1 visits today)
Leave a Reply