Γιὰ τὴν Μνήμη Σαμψὼν ἅπαντες οἱ Ναιναῖκοι …ἀπόντες!!!

Ποῦ ἤσασταν ῥέ «κουμπάροι» συναγωνιστές κι εὐεργετηθέντες ἀπό τόν Νῖκο Σαμψών, νά τόν τιμήσετε σήμερα στό Μνημόσυνο γιά τήν μνήμη του;;;; 

Ποῦ ἤσασταν πάλαι ποτέ Ἀγωνιστές τῆς ΕΟΚΑ, ποὺ πλέον ἀποῤῥοφηθήκατε ἀπὸ τὸ «σύστημα», ποὺ σᾶς ἐβόλευσε ἐσᾶς καὶ τὰ παιδιά σας καί ῥίξατε «μαύρη πέτρα λήθης» πίσω σας;;;;;

Μόνον γιὰ νὰ ἀκοῦτε τὸν Τορναρίτη νὰ σᾶς ἐπαναλαμβάνῃ τά Νενεκιλίκια του πηγαίνετε σέ ἐκδηλώσεις;

‘Ἡ γιά νά ἀκοῦτε τόν Κυβερνητικό Ἐκπρόσωπο χωρίς ντροπή ἐμπρός σας νά λέῃ στό Μνημόσυνο τοῦ Αὐξεντίου ὅτι θά τοῦ ξεπληρώσουμε τήν θυσία του μέ τό νά δημιουργήσουμε μίαν ΔΔΟ μέ τούς Μουλλάδες, χωρίς κάποιος ἀπό ἐσᾶς νά ἀντιδράσῃ καί νά τοῦ πετάξῃ μίαν πατσαβούρα στήν φάτσα;;;

Ζοῦμε τοὺς ἐσχάτους καιροὺς πατριωτισμοῦ, λίγο πρὶν τὴν τελικὴ ἐπίθεση τῶν ἀπάτριδων Νενέκων καὶ Ναιναίκων… 

Ὅμως λογαριάσατε λάθος μάγκες…

Τὸ Πνεῦμα ἀνδρῶν, ὅπως ὁ Νῖκος Σαμψών, κυκλοφορεῖ στὸν ἀέρα…
Καὶ θὰ γίνη τεῖχος στὰ βόλια σας…

Δὲν θὰ σᾶς περάση…
Αὐτὸς ὁ τόπος ἔχυσε πολὺ αἷμα γιὰ νὰ σᾶς χαρισθῆ.
Do you understand koumparoi;;;;;;;;

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἐθνικὸν μνημόσυνον τοῦ Ἥρωος τῆς ΕΟΚΑ Νίκου Σαμψών, Κοιμητήριον Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, Λευκωσία.
7 Μαΐου 2017

 

(Visited 196 times, 1 visits today)
Leave a Reply