Λέγεται καὶ χειραγωγουμένη ἀποχαύνωσις

«Ἡ ἐπανάστασις τῶν μαζῶν, θὰ ξεκινήσῃ ἀπὸ τὰ σχολεῖα»…

Ἡ φράσις αὐτὴ ἀποδίδεται στὸν Ἐρνέστο Τσὲ Γκεβάρα.
Φαντάζομαι ὅτι στὸ μυαλό του θὰ εἶχε τὸ σημερινὸ σύστημα διδασκαλίας.

Τὰ παιδιὰ διδάσκονται τὰ «δικαιώματά» τους στὴν πιὸ λανθάνουσα μορφή.
Φυσικά, δὲν διδάσκονται τὶς ὑποχρεώσεις τους. Ἔτσι δημιουργεῖται μία γενεὰ ποὺ μόνον ἀπαιτεῖ, ἀμφισβητεῖ τοὺς γονεῖς -καὶ στὴν συνέχεια τοὺς ἐργοδότες- καὶ κτίζει ἕνα μῖσος ἀπέναντι στοὺς ἰδίους τοὺς γονεῖς. Καὶ τὰ παιδιά, γίνονται ἕρμαια τῆς νεοταξικῆς λαίλαπας, χωρὶς οἱ γονεῖς νὰ ἔχουν δικαίωμα νὰ διαπαιδαγωγοῦν τὰ παιδιά τους.

Αὐτὸ δὲν λέγεται ἐπανάστασις.
Λέγεται χειραγωγημένη ἀποχαύνωσις.

Μεταξᾶς Γεώργιος

εἰκὼν

(Visited 238 times, 1 visits today)
Leave a Reply