Ὑποστηρίζοντας μόνον …γαλάζια μνημόνια!!

Στηρίζουμε γαλάζια μ-ό-ν-ο-ν μνημόνια!!!
Στὰ περδικαλλὶ ξεσηκωνόμεθα λαέ!!!!!!!!!!!!

Γελάσαμε προχθὲς μὲ τὸ ὑστερικὸ ἄτομο, ποὺ ἔσκιζε «ἀντιμνημονιακὲς ἀπεργιακὲς ἀφίσες» (καὶ τσουβαλιάσθηκε, δεόντως, κυριολεκτικῶς καὶ μεταφορικῶς).

Μήπως εἶναι καιρός, ὅμως, νά σκεφθοῦμε ὅτι κάποιοι γελοῦν -καὶ μάλιστα ἄσκημα- εἰς βάρος μας;

ΠΑΜΕ

Χοϊδᾶς Διονύσιος

Υ.Γ. Κι ἐτοῦτοι ἐδῶ, κατὰ τὰ γνωστά, ἀνοίγουν τὴν βαλβίδα τῆς χύτρας γιὰ μόνον μόνον ἡμέρα. Ὅλοι στὸ ἴδιο κόλπο.

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply