Ξεκινοῦν τὰ …ὄργανα στὴν Μέση Ἀνατολή!!!

Ἐπιστρέφουμε στὸ 1200 (ἐποχὴ στραυροφοριῶν)

Ξεκινοῦν σιγὰ σιγὰ τὰ ὄργανα…

Ὅλοι οἱ στρατοὶ τοῦ κόσμου θὰ μαζευθοῦν ἐκεῖ κάτω…
(Γιὰ νὰ φτιάξουν τὸ νέο Ἰσραήλ!)

πηγὴ

 

πηγὴ

Ἀναμενόμενον…
Ἀπὸ τὴν μία θὰ πολεμᾶ τοὺς ἰσλαμιστὲς καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην θὰ πουλᾶ ὅπλα, στὸ πιὸ μεγάλο ἰσλαμικὸ κράτος τοῦ κόσμου!!!!!!
Μπεεεεεέ…………

πηγὴ

πηγὴ

Σημείωσις:
Ἄ, ξέχασα… Θὰ πάη καὶ στὸ Βατικανὸ λέει (ὅπως θὰ διαβάσετε μέσα), νὰ πάρῃ καὶ ἐκεῖ τὴν «εὐλογία»»!!! @#$@#@##@@#@#@@@#

Νἂτος!!!
Πετιέται….!!!

Νὰ τὸν χαίρεστε ὅλοι ἐσεῖς οἱ βλαμμένοι…
Χὰ χὰ χά…
Ἀφοῦ πῆγε πρῶτα στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία [Κατηγοροῦσε τὸν (Ὀ)μπάμ(ι)α πρίν, ὅτι ὑπεκλίθη στὸν Σαουδάραβα βασιλιᾶ καὶ τώρα ἔπεσε στὰ γόνατα ὁ ἴδιος) κι ἔταξε ὅπλα δισεκατομμυρίως, προαναναγγέλλοντας πόλεμο στὸ Ἰράν…
…πῆγε μετὰ καὶ στὰ ἀφεντικά του, τοὺς ὁβριούς, νὰ προσκυνήσῃ γιὰ τὸ μεγάλο Ἰσραὴλ καὶ τὴν παγκόσμια κυβέρνηση.!!!

Οἱ πρῶτοι ποὺ θὰ τὸ πληρώσουν θὰ εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ Ἀμερικανοί, ποὺ μόλις θὰ ξεκινήσῃ τὸν μεγάλο Πόλεμο, ὅποιος τολμήσῃ νὰ μιλήσῃ ἐναντίον θὰ τὸν συλλαμβάνη ἡ FEMA καὶ θὰ γεμίσουν οἱ Η.Π.Α. Τᾶνκς ἐντός τους, ἐναντίον τῶν …Ἀμερικανῶν!!!

Μπεεεεέ…

Σημείωσις:
Ἄ, ξέχασα… Μετὰ πῆγε καὶ στὸν ναὸ τῆς Ἀναστάσεως…
Ἄχὰ χὰ χά… ἡ ἑβραιοχριστιανίλα σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο!!!

Ἐπιστρέφουμε στὸ 1200 (ἐποχὴ στραυροφοριῶν)

Ὅλοι ἑτοιμάζονται ἐκεῖ κάτω γιὰ τὴν μητέρα τῶν μαχῶν, τῶν «Ἀρμαγεδδώνα» (τὸν ὑπολογίζω στὸ 2018).
Ἐξ οὖ καὶ ὁ Τρᾶμπ-ἄκουλας πῆγε στὴν ἕδρα τῶν στραυροφόρων Ναϊτῶν ἱπποτῶν (τραπεζιτῶν δηλαδή), στὸ Βατικανό.
Ἑτοιμάζονται γιὰ τὸν Μεγάλο Πόλεμο ὅλοι καὶ μὲ πρωτεύουσα τὴν Ἰερουσαλήμ καὶ τὸ κτίσιμο τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομῶντος.

 

πηγὴ

πηγὴ

Ἔχει νὰ γίνῃ… Λέμε…
…τῆς περιπεσούσης γυναικὸς τὸ κιγκλίδωμα!

πηγὴ

πηγὴ

Ἔχει νὰ πέσῃ πυρηνικό, ποὺ θὰ φάη ἡ μυΐγα σίδερο καὶ τὸ κουνοῦπι ἀτσάλι…

Ὅλοι στὸ παιχνίδι γιὰ τὸν …«Μεσσία» καὶ τὴν Παγκόσμια Κυβέρνηση!!!

Ἁ.Ἑ.

Υ.Γ. Πρέπει νὰ μποῦν καὶ οἱ Ἄγγλοι σιγὰ σιγὰ (ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ στρατοὶ τοῦ κόσμου), ἐπισήμως, στὴν «νέα σταυροφορία», ποὺ θὰ ξεκινήσῃ στὴν Μέση Ἀνατολή, γιὰ νὰ γίνῃ τὸ μεγάλο Ἰσράηλ…

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ξεκινοῦν τὰ …ὄργανα στὴν Μέση Ἀνατολή!!!

  1. >>Οἱ πρῶτοι ποὺ θὰ τὸ πληρώσουν θὰ εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ Ἀμερικανοί, ποὺ μόλις θὰ ξεκινήσῃ τὸν μεγάλο Πόλεμο, ὅποιος τολμήσῃ νὰ μιλήσῃ ἐναντίον θὰ τὸν συλλαμβάνη ἡ FEMA καὶ θὰ γεμίσουν οἱ Η.Π.Α. Τᾶνκς ἐντός τους, ἐναντίον τῶν …Ἀμερικανῶν!!!>>

    https://i.ytimg.com/vi/muWJybj3y4A/hqdefault.jpg
    Illuminati Card #166 – Kill for Peace

    • Δὲν εἶναι κάτι σπουδαῖο… ἁπλῶς αὐτὰ ποὺ σχεδίασαν, μᾶς ἀνεκοίνωσαν στὴν συνέχεια, τώρα τὰ ἐφαρμόζουν.

Leave a Reply