Διεφθαρμένοι ἐπιστήμονες στὴν ὑπηρεσία τῆς καπνοαπαγορεύσεως (ε)

Πῶς ὅμως ἐπεβλήθη ἀπὸ «νομικῆς» ἀπόψεως ἡ Καπνοαπαγόρευσις στίς χῶρες τῆς Ε.Ε.;
Ἂς τὸ δοῦμε αὐτό, διότι ἀπαντᾶ σὲ πολλὰ ἐρωτήματα, γιὰ τὸ πῶς ἀκριβῶς περνοῦν καὶ κατόπιν ἐπιβάλλουν ἀνηθίκους ψευδονόμους. 

Πέμπτη Ἀνάρτησις

Βρυξέλλες, Ἰούνιος 2003: ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη, ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ ὑπέγραψαν τὸ Σύμφωνον γιὰ τὸν Ἔλεγχο τοῦ Καπνοῦ (Convention on Tobacco Control – μία ἀπατεωνιὰ τοῦ Π.Ο.Υ., μὲ σειρὰ μέτρων, δίχως καμμία νομικὴ ἰσχύ, ποὺ μέσῳ ἐξαπατήσεως ὁρισμένων γραφειοκρατῶν, ἀπέκτησαν νομικὴ ἰσχύ, ὅταν ἐκεῖνοι οἱ ἀνόητοι τὰ ὑπέγραψαν).

«Ὁ Ἐπίτροπος Ὑγείας καὶ Προστασίας Καταναλωτῶν, David Byrne, καὶ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἑλληνικῆς προεδρίας (!!!) εἶναι ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ ὑπέγραψαν σήμερα στὴν Γενεύη τὸ Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) γιὰ λογαριασμὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.»

Ὁ Byrne ἦταν ὁ Ἐπίτροπος τῆς Ἰρλανδίας καὶ τοῦ εἶχε ἀνατεθῆ ὁ τομὲυς τῆς Ὑγείας καὶ Προστασίας Καταναλωτῶν ἐπὶ ἐπιτροπείας Πρόντι, τὸ 1999 καὶ συνέχισε μέχρι τὴν ἀντικατάστασή του τὸ 2004. Ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἔτη ὁ Byrne ἦταν ἀπὸ τοὺς σημαντικοτέρους παράγονες πίσω ἀπὸ τὴν καπνοαπαγορευτικὴ νομοθεσία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Νὰ λοιπὸν πῶς γίνεται: ὁρισμένα πρόσωπα τοποθετῶνται σὲ θέσεις-κλειδιά, καὶ κατόπιν περνοῦν σκιωδῶς, δίχως νὰ τραβήξουν τὴν προσοχὴ τοῦ κοινοῦ, ὁρισμένα «νομοθετικά» ὑβρεουργήματα, τὰ ὁποῖα ἅπαξ καὶ τεθοῦν, ἀρχίζουν καὶ ἰσχύουν σιγὰ σιγὰ τὰ ἐπόμενα ἔτη, μέχρι ποὺ ξαφνικὰ ὅλοι ἀναρωτῶνται τὶ στὴν εὐχὴ συνέβη καὶ πῶς ἐπέρασαν αὐτά. Ἐννοεῖται ὅτι δὲν ὑπάρχει κάποια ἀποδοχή, οἱ πολῖτες καὶ οἱ ἐκλεγμένοι πολιτικοί τους δὲν ἐρωτῶνται κἂν (βασικὰ δὲν ἐνημερώνονται κἂν!), καὶ δὲν ὑπάρχει ὁποιαδήποτε διαδικασία ἀναιρέσεως, οὔτε βεβαίως καὶ ἀποδόσεως ποινικῶν εὐθυνῶν καὶ διώξεων τῶν ἐνόχων.

europa.eu

europa.eu

Φρούριον

 

(Visited 78 times, 1 visits today)
Leave a Reply