Διάφορα ἀναπάντητα ἱστορικὰ «γιατί»!!!

Ὁ κακὸς Ἀδόλφος Χίτλερ σκότωνε τοὺς Ἑβραίους.

  1. Τότε γιατί ὁ Ῥότσιλδ τοῦ ἐχρηματοδότησε τόν πόλεμο;;
    (Ἴσως ἐπειδὴ τὸν …ἐξεβίαζε!!!)
  2. Οἱ ἑβραϊκὲς ἑταιρεῖες Ζῆμενς, Κροῦπ, Μπάγερ κλπ γιατί τοῦ κατεσκεύαζαν ὅπλα κι ὅ,τι ἄλλο χρειάζετο ὁ Χίτλερ;;;
    (Ἴσως ὁ Ἀδόλφος τοὺς εἶχε στὸ …χέρι!!!)
  3. Ὁ Ἀδόλφος ὅπου ἔμπαινε ἅρπαζε τὸν χρυσό. Γιατί οὐδέποτε μπῆκε στήν Ἐλβετία, ὅπου οἱ «κακοί» Ἐβραῖοι, ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο, ἐφύλαγαν στίς τράπεζες τίς ῥάβδους χρυσοῦ καί τά διαμάντια τους;
    (Ἴσως διότι ἐφοβήθη τὸν …Ἐλβετικὸ στρατό!!!)
  4. Ἡ Ἀμερικὴ εἶχε ἤδη μπεῖ στὸν πόλεμο κι ἐμάχετο γιὰ τὴν …Δημοκρατία καὶ τὴν …Εἰρήνη. Ἐμάχετο γιὰ τὴν σωτηρία τῶν Ἑβραίων.  Οἱ ἑπτὰ «ἀμερικανικές» – βλέπε ἑβραϊκὲς ἑταιρεῖες πετρελαιοειδῶν-, γιατί ἐπρομήθευαν τόν Χίτλερ μέ καύσιμα, κατά τήν διάρκεια τοῦ πολέμου;

Αὐτὰ τὰ «γιατί» θά τά ἀπαντήση κάποτε κάποια Εὐρωπαϊκή κυβέρνησις;
(Ἐνίοτε μᾶς ἀρέσει ἡ χειράντλησις σπέρματος… Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι εἴμαστε τελείως μ@λάκες…!!!)

 Σταθόπουλος Ἰκτῖνος

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply