Διάφορα ἀναπάντητα ἱστορικὰ «γιατί»!!!

Ὁ κακὸς Ἀδόλφος Χίτλερ σκότωνε τοὺς Ἑβραίους.

  1. Τότε γιατί ὁ Ῥότσιλδ τοῦ ἐχρηματοδότησε τόν πόλεμο;;
    (Ἴσως ἐπειδὴ τὸν …ἐξεβίαζε!!!)
  2. Οἱ ἑβραϊκὲς ἑταιρεῖες Ζῆμενς, Κροῦπ, Μπάγερν κλπ γιατί τοῦ κατεσκεύαζαν ὅπλα κι ὅ,τι ἄλλο χρειάζετο ὁ Χίτλερ;;;
    (Ἴσως ὁ Ἀδόλφος τοὺς εἶχε στὸ …χέρι!!!)
  3. Ὁ Ἀδόλφος ὅπου ἔμπαινε ἅρπαζε τὸν χρυσό. Γιατί οὐδέποτε μπῆκε στήν Ἐλβετία, ὅπου οἱ «κακοί» Ἐβραῖοι, ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο, ἐφύλαγαν στίς τράπεζες τίς ῥάβδους χρυσοῦ καί τά διαμάντια τους;
    (Ἴσως διότι ἐφοβήθη τὸν …Ἐλβετικὸ στρατό!!!)
  4. Ἡ Ἀμερικὴ εἶχε ἤδη μπεῖ στὸν πόλεμο κι ἐμάχετο γιὰ τὴν …Δημοκρατία καὶ τὴν …Εἰρήνη. Ἐμάχετο γιὰ τὴν σωτηρία τῶν Ἑβραίων.  Οἱ ἑπτὰ «ἀμερικανικές» – βλέπε ἑβραϊκὲς ἑταιρεῖες πετρελαιοειδῶν-, γιατί ἐπρομήθευαν τόν Χίτλερ μέ καύσιμα, κατά τήν διάρκεια τοῦ πολέμου;

Αὐτὰ τὰ «γιατί» θά τά ἀπαντήση κάποτε κάποια Εὐρωπαϊκή κυβέρνησις;
(Ἐνίοτε μᾶς ἀρέσει ἡ χειράντλησις σπέρματος… Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι εἴμαστε τελείως μ@λάκες…!!!)

 Σταθόπουλος Ἰκτῖνος

εἰκόνα

(Visited 422 times, 1 visits today)
Leave a Reply