Ὑπὲρ ἄνω ὅλων τὸ «ἠθικὸν πλεονέκτημα τῆς ἀριστερᾶς»!!!

Ἀριστεροχίπηδες, μὲ mercedes καὶ προσωπικὲς φρουρές….

Ἡ σιχαμάρα σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο…

Φρέρης Κωνσταντῖνος

 

(Visited 250 times, 1 visits today)
Leave a Reply