Θὰ ἦσαν ὅλα καλλίτερα μὲ τὸ εὐρῶ…

Ὄχι γιὰ ἐμᾶς βεβαίως-βεβαίως…
…γιὰ τοὺς τοκογλύφους καὶ τοὺς (σημιτοβενιζελοπαπανδρεϊκομητσοτακικούς) πραιτωριανούς τους φυσικά…!!!

Ὅπως ἔλεγε ἡ διαφήμισις τοῦ Σημίτου:

«Μὲ τὸ εὐρῶ, καλίτερα».

Συνέχεια

Δὲν γελᾶμε μὲ τὸ νέον λογότυπον τῆς ΝουΔουλάρας…

…διότι ἐμπεριέχει τὶς ἀναγκαῖες ἐκεῖνες πληροφορίες, ποὺ ἀπαιτῶνται γιὰ νὰ κατανοήσουμε (γιὰ ἀκόμη μίαν φορά) τὸ ποιὰ ἀκριβῶς εἶναι ἡ κομματική της γραμμή.

Συνέχεια

Βρὲς τὸν …πάκη!!!

Τὸ …«παιχνίδι» (ἐὰν θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ ἀποκαλέσουμε ἔτσι, μετὰ ἀπὸ τὴν τόση φρίκη ποὺ ἀντικρύσαμε!!!) ξεκίνησε ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ πάκη στὰ καμμένα.

Χάος καὶ ἔρεβος…
Τὰ ὕστερα τοῦ κόσμου.

Μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν εἰκόνα, τῆς …«κλαιούσης καὶ μετανοούσης», ὁ φίλος Κωνσταντῖνος Φρέρης ἐδημιούργησε μίαν ἐξαιρετικὴ συλλογή, ὄχι τόσο γιὰ νὰ γελάσουμε μαζύ του, ὅσο γιὰ νὰ γελάσουμε μὲ τὰ …χάλια μας.
Συνέχεια

Δὲν ὑπάρχει πλέον σωτηρία…

Ἐχθὲς στὸ νοσοκομεῖο «Σωτηρία»…

Συνέχεια

Ὑποθάλποντας καὶ δικαιολογώντας ἐγκλήματα

Ὅσοι/ες κόπτεσθε συνέχεια νὰ δικαιολογεῖτε ληστές, δολοφόνους, βιαστὲς καὶ παιδεραστὲς λογικὰ εἶσθε τὰ ἴδια τυπάκια ποὺ πίνετε 5-6 παραπάνω ποτὰ πρὶν ὁδηγήσετε καὶ ὅταν ἀφήσετε κάποιον ἄνθρωπο ἀνάπηρο ἀπὸ τὴν μέθη σας, ψάχνετε καὶ δικαιολογίες ἀπὸ ἐπάνω, τοῦ τύπου: «Ἡ κακιὰα ἡ ὥρα», «Ουδέποτε μοῦ ἔχει ξανασυμβῆ», «Ἠπιαμε 2-3 ποτὰ καὶ μετὰ ξεκινήσαμε σφηνάκια, ξέρεις πῶς πάει…», «Ουδέποτε τὸ περίμενα μὲ ἕνα κόκκινο νὰ συμβῇ  αὐτό» καὶ 1002 ἄλλα τέτοια. Συνέχεια

Προτάσεις γιὰ …πάτους!!!

Ἡ Ἄννα Δρούζα καὶ τὸ μπορῶ τελεία τζῆ ἄρ ἀναρωτῶνται ἂν μπορῇς νὰ βάλῃς σφῆνες στὸν πάτο σου.

Συνέχεια