Ὑπάρχουν πολλοὶ …«ἐγκληματίες καστανάδες» ἀνάμεσά μας!!!

Ἀπορῶ πῶς ἦταν αὐτὸ τὸ ἀνθρωπόμορφο κάθαρμα ἐλεύθερο τόσο καιρὸ ἀνάμεσα σὲ νομοταγεῖς καὶ εὐυπολήπτους πρεζεμπόρους, τέκνα τῆς κυβερνήσεως Σύριζα. Συνέχεια

Τὸν νοῦ μας στὰ παιδιά!!!

Ἐπεῖγον-Ἐπεῖγον-Ἐπεῖγον!!!!

Προσοχὴ στὰ παιδιά σας στὰ μέσα μεταφορᾶς.

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν πήγαινα στὴ Ὁμόνοια μὲ τραῖνο βεβιασμένως γιὰ νὰ πάρω ἕνα ἀνταλλακτικὸ καὶ ἐπέτυχα μελαμψὸ τύπο, περίπου 45-50 ἐτῶν, μὲ μία μούρη τέρμα ψυχάκια, νὰ προσεγγίζῃ κοριτσάκι ποὺ ἦταν παραδίπλα ἡ μητέρα του καὶ δὲν ἔδιδε σημασία στὸ τί συνέβαινε, γιατί χαλαρὰ εἴμαστε πλέον «πολιτισμένοι». Συνέχεια

Θὰ ἦσαν ὅλα καλλίτερα μὲ τὸ εὐρῶ…

Ὄχι γιὰ ἐμᾶς βεβαίως-βεβαίως…
…γιὰ τοὺς τοκογλύφους καὶ τοὺς (σημιτοβενιζελοπαπανδρεϊκομητσοτακικούς) πραιτωριανούς τους φυσικά…!!!

Ὅπως ἔλεγε ἡ διαφήμισις τοῦ Σημίτου:

«Μὲ τὸ εὐρῶ, καλίτερα».

Συνέχεια

Δὲν γελᾶμε μὲ τὸ νέον λογότυπον τῆς ΝουΔουλάρας…

…διότι ἐμπεριέχει τὶς ἀναγκαῖες ἐκεῖνες πληροφορίες, ποὺ ἀπαιτῶνται γιὰ νὰ κατανοήσουμε (γιὰ ἀκόμη μίαν φορά) τὸ ποιὰ ἀκριβῶς εἶναι ἡ κομματική της γραμμή.

Συνέχεια

Βρὲς τὸν …πάκη!!!

Τὸ …«παιχνίδι» (ἐὰν θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ ἀποκαλέσουμε ἔτσι, μετὰ ἀπὸ τὴν τόση φρίκη ποὺ ἀντικρύσαμε!!!) ξεκίνησε ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ πάκη στὰ καμμένα.

Χάος καὶ ἔρεβος…
Τὰ ὕστερα τοῦ κόσμου.

Μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν εἰκόνα, τῆς …«κλαιούσης καὶ μετανοούσης», ὁ φίλος Κωνσταντῖνος Φρέρης ἐδημιούργησε μίαν ἐξαιρετικὴ συλλογή, ὄχι τόσο γιὰ νὰ γελάσουμε μαζύ του, ὅσο γιὰ νὰ γελάσουμε μὲ τὰ …χάλια μας.
Συνέχεια

Δὲν ὑπάρχει πλέον σωτηρία…

Ἐχθὲς στὸ νοσοκομεῖο «Σωτηρία»…

Συνέχεια