Προτάσεις γιὰ …πάτους!!!

Ἡ Ἄννα Δρούζα καὶ τὸ μπορῶ τελεία τζῆ ἄρ ἀναρωτῶνται ἂν μπορῇς νὰ βάλῃς σφῆνες στὸν πάτο σου.

Συνέχεια

Ὑπὲρ ἄνω ὅλων τὸ «ἠθικὸν πλεονέκτημα τῆς ἀριστερᾶς»!!!

Ἀριστεροχίπηδες, μὲ mercedes καὶ προσωπικὲς φρουρές….

Συνέχεια

Ἰδιαίτερες …στάσεις!!!

Ὅταν ἀναγκάζεσαι νὰ φωνάξῃς στὸ πάρτυ τὸν …καθυστερημένο, γιὰ νὰ μὴν κλαίῃ…

Συνέχεια

Φυσική ἐξέλιξις τῶν πραγμάτων;

Πλέον δὲν ἔχω ἀμφιβολία πὼς τὸ hollywood προβάλλει ἐπακριβῶς τὰ ἐναλλακτικὰ σενάρια ποὺ θὰ ἐφαρμοσθοῦν ἀπὸ τὴν παγκόσμια δικτατορία. 
Τὸ ποιὸ σενάριο θὰ ἐπιλεγῆ, γιὰ νὰ προχωρήσῃ τὸ masterplan, εἶναι ἀβέβαιον, μέχρι τὴν τελευταία στιγμὴ τῆς ἐφαρμογῆς του.
Συνέχεια

Ἀπὸ κοινωνία Ἀρίστων, κοινωνία Ἀχρήστων…

Βανδῆδες, Φουρθιώτηδες, Ῥουβᾶδες, μπασκετοπίθηκοι καὶ ποδοσφαιροχιμπαντζῆδες, «κύριοι» καὶ «κυρόες» μὲ ὑπερατοῦ τὸν κῶλο, ἐνεργειακοὶ ἐξορκιστές, συνδικα-ληστές, πουλημένες γενεὲς τοῦ πολυτεχνείου σὲ πράκτορες ἀνακτόρων καὶ μετανιωμένα τραβέλια ἐνδεδυμένα πλέον καλόγριες χωρὶς ἐσώρουχα. Συνέχεια

Ψυχο-ἐξαναγκαστικὲς κινηματογραφικὲς «δημιουργίες»

Εἶδα αὐτὸ τὸ «πρᾶγμα» ἐχθές:

Ψυχο-ἐξαναγκαστικὲς κινηματογραφικὲς «δημιουργίες» Συνέχεια