Χρῆστες κινητῆς τηλεφωνίας ποὺ …αὐτοχειριάζονται!!!

Ὡς ἄτομο ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὴν «τεχνολογία» ἐπαγγελματικὰ καὶ κυρίως (κακῶς μὲν) ἐρευνητικὰ ἔχω νὰ σᾶς πῶ πὼς δὲν τίθεται μόνο ζήτημα τῆς Κορτιζόλης ποὺ ἀναφέρει τὸ παρακάτω ἄρθρο, ἀλλὰ κυρίως τῆς χημείας τοῦ ἀνθρώπου ἰδίως σὲ νεαρὲς ἡλικίες, ὅπου καὶ διαμορφώνεται ὡς ὀργανισμός. Συνέχεια

Βλακοεργαλεῖα ἀκατάλληλα γιὰ διαδίκτυο

Ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2017 ἕως τώρα, ἡ Wikileaks δημοσιεύει ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα γιὰ τ[ο ὅτι ἡ CIA λειτουργεῖ μίαν παγκοσμίου ἐμβελείας κυβερνοεπίθεση εἰσβολῆς καὶ παρακολουθήσεως ὅλων τῶν ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν, ὅπως ὑπολογιστές, ἀλλὰ κυρίως τεχνολογίας smart: βλακόφωνα, βλακοτάμπλετ, βλακοτηλεοράσεις, αὐτόματα βλακοαυτοκίνητα παρακάμπτονται πολὺ εὔκολα καὶ καθίστανται παρακολουθήσιμα (ἀνοίγουν τὸ μικρόφωνο, τὴν κάμερα κτλ.) καθὼς καὶ τηλεχειριζόμενα (π.χ. παράκαμψις συστήματος αὐτομάτου πλοηγήσεως σὲ βλακοαυτοκίνητα). Συνέχεια

Σήμερα μοῦ ἔφεραν τὸ νέο μου κινητό…

Σήμερα μοῦ ἔφεραν τὸ καινούργιο μου κινητό!!!
Τὸ iphone6!!!!!!!!!!!!

Μπορεῖ νὰ πάρῃ κάρτα sd 1024mb καὶ ἔχει κάμερα 0mpixels …γιατί δὲν ἔχει κάμερα…
Ἐπίσης δὲν ἔχει bluetooth, οὔτε wifi. Ἔχει Touchscreen, δηλαδὴ ὀθόνη ποὺ μπορεῖς νὰ τὴν ἀγγίξῃς, ἀλλὰ δὲν κάνει κάτι τὸ ἄγγιγμα, γιατί ἔχει τὰ  κουμπιὰ γιὰ νὰ λειτουργῇ ὅσο καλλίτερα γίνεται. Συνέχεια

Τά «ἔξυπνα» κινητά θὰ σώζουν ζωές;

Σιγὰ μὴ κατασκευάστηκαν γιὰ νὰ σώζουν ζωές. Γιὰ νὰ τὶς καταστρέφουν ναί, γιὰ νὰ τὶς ἐλέγχουν ναί, γιὰ νὰ τοὺς προσθέτουν ἀκόμη μίαν ἐξάρτησι ναί, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὶς σώζουν ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ!!!
Βάσει τῶν νέων τεχνολογιῶν μᾶς ὑπόσχονται πὼς μποροῦμε νὰ βασιστοῦμε στὰ «ἔξυπνα κινητὰ» γιὰ νὰ ἐντοπίζουμε τὸ ἐὰν ἕναφάρμακο εἶναι ἤ ὄχι γενόσημο, πλαστό, σὲ διαθεσιμότητα. Δῆλα δὴ μᾶς προσθέτουν ἀκόμη ἕναν παράγοντα πρὸ κειμένου νὰ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ τὴν ἐξάρτησί μας ἀπὸ αὐτά, ἰδίως ἐὰν ἔχουμε κάποιο πρόβλημα ὑγείας καὶ μᾶς ἔχουν πείσῃ πὼς δίχως φάρμακα θὰ ψοφήσουμε.

Συνέχεια

Καταῤῥάκτης ἀκτινοβολίας ἀπὸ τὶς μικροσυσκευές μας!

Ἀναθεώρησις τῶν τρόπων χρήσεως, ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου ζωῆς μας καὶ μείωσις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν συσκευῶν ποὺ χρησιμοποιοῦμε. 

Ἡ ἀκτινοβολία, ἰδίως ὅταν δὲν γνωρίζουμε τὶς ἀκριβεῖς ἐπιπτώσεις, καλὸ εἶναι νὰ μειώνεται στὰ λιγότερα δυνατὰ ἐπίπεδα.

Σαφῶς ἔχουν μπεῖ στὴν ζωή μας. Ἀλλὰ τὸ μέτρον ἀπαιτεῖται πλέον περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά.

Φιλονόη.

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὁ ἄνθρωπος τοῦ 21ου αἰῶνος ἄραγε ἔχει τὴν σοφία καὶ τὴν ἱκανότητα νὰ διακρίνει πὼς τὸ τίμημα τῶν τεχνικῶν διευκολύνσεων εἶναι ἐνίοτε δυσανάλογο πρὸς τὴν προσφερομένη ἄνεση; Μήπως ὁ «μῦθος» τοῦ Ἡρακλέους καὶ τῆς Λερναίας Ὕδρας δὲν εἶναι καὶ Συνέχεια

Συνεχίστε νὰ ψήνετε τὰ κεφάλια σας… Θὰ μαλακώσουν!

Καί θὰ τρώγονται πιό εὔκολα!!!!

Δὲν μὲ πιστεύετε; 

Παρακαλῶ, γιὰ ῥίξτε μίαν ματιά:


Συνέχεια