Βλακοεργαλεῖα ἀκατάλληλα γιὰ διαδίκτυο

Ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2017 ἕως τώρα, ἡ Wikileaks δημοσιεύει ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα γιὰ τ[ο ὅτι ἡ CIA λειτουργεῖ μίαν παγκοσμίου ἐμβελείας κυβερνοεπίθεση εἰσβολῆς καὶ παρακολουθήσεως ὅλων τῶν ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν, ὅπως ὑπολογιστές, ἀλλὰ κυρίως τεχνολογίας smart: βλακόφωνα, βλακοτάμπλετ, βλακοτηλεοράσεις, αὐτόματα βλακοαυτοκίνητα παρακάμπτονται πολὺ εὔκολα καὶ καθίστανται παρακολουθήσιμα (ἀνοίγουν τὸ μικρόφωνο, τὴν κάμερα κτλ.) καθὼς καὶ τηλεχειριζόμενα (π.χ. παράκαμψις συστήματος αὐτομάτου πλοηγήσεως σὲ βλακοαυτοκίνητα).

Ὡς ἕναν βαθμὸ οἱ ὑπολογιστὲς μποροῦν νὰ προφυλαχθοῦν. Οἱ βλακοσυσκευὲς ὅμως ὄχι. Νὰ ἀναρωτηθοῦν ἀρκετοὶ ἄνθρωποι σήμερα, ἐὰν θέλουν νὰ κουβαλοῦν ἐπάνω τους αὐτὲς τὶς ἐπικίνδυνες βλακοσυσκευὲς ἐντοπισμοῦ καὶ παρακολουθήσεως, συνεχῶς, ὅπου κι ἂν πηγαίνουν. Καὶ ἐὰν τοὺς ὠφελῇ νὰ ἐκτίθενται στὸ πλήρως ἐλεγχόμενο περιεχόμενο τῶν βλακοφώνων, συνηθίζοντας στὶς ἀξιοθρήνητα περιορισμένες χρήσεις τους.

10 Τhings You Need To Know About ‘Wikileaks CIA Leak’

Λοιπόν… Τὰ βλακόφωνα δὲν κάνουν γιὰ τὸ διαδίκτυο.
Καὶ τὸ διαδίκτυο δὲν κάνει γιὰ πολλῶν εἰδῶν δράσεις. 

Φρούριον

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply