Δίχως διαδίκτυον πῶς θά ζήσουμε;

4,425 Δορυφόρους Wi-Fi γρήγορου ἴντερνετ θὰ θέσουν σὲ τροχιά…

Διαδίκτυον (ἴντερνετ) παντοῦ!!! 

Αὐτὰ ποὺ σᾶς γράφω καιρό, ἔρχονται!!! 

Ὅποιος ἢ ὄποια νομίζει ὅτι ὁ Ἧλον Μᾶσκ εἶναι «αὐτοδημιούργητος» ἐπιχειρηματίας… «κοιμᾶται»  ὕπνον βαθύ… 

Συνέχεια

Χρειάζονται σεμινάρια προστασίας τῆς ἀνθρωπίνου ὑγείας

Διαβάστε τὸ καὶ μὴν τὸ ἀγνοήσετε, ἐὰν θέλετε τὸ καλὸ γιὰ τὴν Ὑγεία τῶν Δημοτῶν/Κατοίκων τῆς Ἡλιουπόλεως καὶ τῶν παιδιῶν μας!!! 

Γιὰ τὸ ἐλεύθερο WiFi 5G, ποὺ τὸ ὀνομάζουν «Ἔξυπνη Πόλη», τὸ ὁποῖον καὶ πρόκειται νὰ τοποθετηθῇ στὸν Δῆμο Ἡλιουπόλεως: Συνέχεια