Χρειάζονται σεμινάρια προστασίας τῆς ἀνθρωπίνου ὑγείας

Διαβάστε τὸ καὶ μὴν τὸ ἀγνοήσετε, ἐὰν θέλετε τὸ καλὸ γιὰ τὴν Ὑγεία τῶν Δημοτῶν/Κατοίκων τῆς Ἡλιουπόλεως καὶ τῶν παιδιῶν μας!!! 

Γιὰ τὸ ἐλεύθερο WiFi 5G, ποὺ τὸ ὀνομάζουν «Ἔξυπνη Πόλη», τὸ ὁποῖον καὶ πρόκειται νὰ τοποθετηθῇ στὸν Δῆμο Ἡλιουπόλεως:

Ἡ Πρότασίς μου=>Πρῶτα νὰ ἀποδείξουμε ἐὰν βλάπτῃ ἢ ὄχι, στὴν Δημόσια Ὑγεία τῶν Συμπολιτῶν μας (ἀκτινοβολία), ὥστε νὰ προστατεύσουμε τὴν Ὑγεία τῶν Δημοτῶν/Κατοίκων καὶ τῶν Παιδιῶν μας ἢ ἀκόμη καὶ τὸ Περιβάλλον.

Σὲ ὅποιο ἀποτέλεσμα θὰ καταλήξουν οἱ ἐρευνητές, τότε θὰ πρέπη νὰ τὸ ἐγκρίνῃ ὁ Δῆμος.
Ἐὰν ὅμως βλάπτῃ, τότε καταργεῖται. 

Γιά ποιόν ὅμως λόγο ἐπελέγη, δίχως νὰ ἐρωτηθοῦμε, ἀπό τόν Δήμαρχο Ἠλιουπόλεως, Βασίλη Βαλασόπουλο, τό νά τοποθετηθῇ τό ἐπικίνδυνο  WiFi 5G;; Θὰ ἔπρεπε νὰ ἐρευνηθεῖ πρῶτα τὶ ἐὰν εἶναι ἐπικίνδυνο ἢ ὄχι γιὰ τὴν Ὑγεία μας.
[Ἀνακοίνωσις]

Ἀποτελεῖ κίνδυνο γιά τήν Ὑγεία τῶν Παιδιῶν μας καὶ τὸ Περιβάλλον; Γιατί σιωπᾶ ἡ Δημοτική Ἀρχή; Δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν Δημοσία ὑγεία τῶν Δημοτῶν καί τῶν κατοίκων;
Εἰδικὰ τὰ παιδιά μας δίπλα σὲ Νηπιαγωγεῖα/Δημοτικὰ/Γυμνάσια/Λύκεια Σχολεῖα, παραμένουν τὰ πλέον εὐάλωτα!!!

 1. Ὁ Διαγωνισμὸς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως,, ποῦ ἐπέρασε ὁ Δῆμος (ἐδῶ), Τὸ ἀναφέρει γιὰ τὸ 5G: «….μὲ σκοπὸ τὴν ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας 5G καὶ τῶν νέων ἐπιγραμμικῶν ὑπηρεσιῶν.» Διαβάστε τό.).
 1. Ἡ ἔκκλησις τῆς Ὁμάδος τῶν 180 ἐπιστημόνων καὶ ἰατρῶν ἀπὸ 36 χῶρες, ἀναφέρουν πὼς μπορεῖ νὰ ὁδηγήσῃ σὲ αὐξημένο κίνδυνο καρκίνου, κυτταρικὸ στρές, αὔξηση ἐπιβλαβῶν ἐλευθέρων ῥιζῶν, γενετικὲς βλάβες κ.λ.π..
  Παραδείγματος χάριν: Τρίκαλα.
  Τὸ πόρισμα τῆς ὁμάδος τῶν 180 ἐπιστημόνων: ἐδῶ 
 1. Κάτι τελευταῖο.
  Μὴν συγκρίνετε τὰ WiFi ποὺ ἔχουμε στὰ σπίτια μας. Παράδειγμα προσωπικό: ἐγὼ τὸ σβήνω τὸ WiFi, ἐνᾦ τὸ ἀνάβω μόνον ὅταν θέλω τὸ χρησιμοποιήσω γιὰ λίγην ὥρα. Καὶ ὁ Ὑπολογιστής μου λειτουργεῖ μὲ καλώδιο γιὰ νὰ συνδέεται στὸ διαδίκτυο, ἐνῶ τὸ WiFi εἶναι μονίμως σβηστό. Ἀκόμη καὶ στὸ Κινητό μου τὸ βάζω τὸ δικό μου δίκτυο (μὰ ἐὰν δὲν ἔχω mb, ζητῶ ἀπὸ καφετέρια γιὰ λίγο ἢ καθόλου!).

Ὑπάρχουν λύσεις νὰ προστατευθοῦμε…ἀρκεῖ νὰ εἴμαστε ἐνεργοὶ γιὰ ὅλους μας.
Τώρα ὄμως χρειάζονται σεμινάρια προστασίας τῆς ἀνθρωπίνου ὑγείας!!! 

Σταματόπουλος Δημήτρης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Χρειάζονται σεμινάρια προστασίας τῆς ἀνθρωπίνου ὑγείας

 1. Ζήτω το Αιλυνικο αφυπνισμένο internet……
  Και εις ανώτερα…..
  Αναμένω ποσταρισμα πως να προστατευτούμε από τα chemtrails…..

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *