Δικτατορίσκοι ἐπίδοξοι ποὺ ἀποθρασύνονται

Ἐὰν μποροῦσαν, ὅπως εἶπε ἡ παλαιά τους συντρόφισσα, δὲν θὰ ἔκαναν ἐκλογές.
Γνωστὸ ἀφοῦ ὅπου κυριάρχησε ἡ Ἀριστερὰ ἔμεινε μὲ τὴν βία καὶ ἔφυγε μὲ αἷμα.

Θέλω νὰ πιστεύω-τὸ ἔγραψα κι ἄλλοτε-πὼς ἡ μετάβασις στὴν δημοκρατία θὰ γίνη ὁμαλὰ ἐντός του ἔτους.

Θέλω ἐπίσης νὰ πιστεύω, πὼς ἐὰν αὐτὸς ὁ συρφετὸς ἀθλίων τραμπούκων καὶ συνοδοιπόρων φονιάδων ποὺ κόβουν ἐλεύθερα βόλτες στὰ μέρη ποὺ μάτωσαν, ἐπιχειρήσῃ κάτι εκτὸς Συντάγματος,θὰ ἀναλάβουμε ὅλοι τὶς εὐθύνες μας.

Φοβᾶμαι φίλες καὶ φίλοι, πὼς κάποιαν στιγμὴ θὰ κληθεῖτε γιὰ μία δύσκολη ἐπιλογή.

Τὸν καναπὲ ἢ τὸ παιδί σας.

Εὔχομαι νὰ μὴν χρειασθῇ νὰ τὴν ζήσετε στὴν χειροτέρα της ἔκφανση. 

Ἐπίσης ὁ φόβος, εἶναι ἴδιον τῶν δούλων.
Εἶσθε;

Λάσπουλας Γιάννης

 

 

(Visited 182 times, 1 visits today)
One thought on “Δικτατορίσκοι ἐπίδοξοι ποὺ ἀποθρασύνονται

Leave a Reply