Δίχως διαδίκτυον πῶς θά ζήσουμε;

4,425 Δορυφόρους Wi-Fi γρήγορου ἴντερνετ θὰ θέσουν σὲ τροχιά…

Διαδίκτυον (ἴντερνετ) παντοῦ!!! 

Αὐτὰ ποὺ σᾶς γράφω καιρό, ἔρχονται!!! 

Ὅποιος ἢ ὄποια νομίζει ὅτι ὁ Ἧλον Μᾶσκ εἶναι «αὐτοδημιούργητος» ἐπιχειρηματίας… «κοιμᾶται»  ὕπνον βαθύ… 

Συνέχεια

Ὑβριδο-«ἄνθρωπος»

Καλῶς ἤλθατε στὸν «ἄνθρωπο-ὑβρίδιο» ἢ ἄλλως «Transhumanism»…

 

Θὰ θυμᾶσθε ἴσως μερικὲς καὶ μερικοί, ὅτι πρὶν λίγες ἡμέρες, εἴχα ἀναφερθεῖ, ἐντελῶς περιληπτικά, ἕως καὶ μονολεκτικά, στὸν ὄρο «Transhumanism», στὸν ὁποῖον σήμερα καί, ὄντας στὴν κατάλληλο διάθεση, ἀναφέρομαι λίγο ἀναλυτικότερα, ἀλλά, στὴν πραγματικότητα, μόλις «ἐγγίζοντας» μίαν κρυφή, μὰ ἐν τελῶς καὶ ἀπὸ πολὺ παλαιά, ὑπάρχουσα, παρούσα ἀλλὰ κρυφὴ πραγματικότητα…!!!

Ῥομποτικὸς ὑβριδο-«ἄνθρωπος»

Συνέχεια