Κατεστραμμένος πλανήτης ὁ Ἄρης;

Ὤχ… Τὸ μάθαμε κι αὐτό…
Ὁ πλανήτης Ἄρης πρὸ τεσσάρων δισεκατομμυρίων ἐτῶν κάτι ἔχασε… Αὐτὸ τὸ κάτι ὅμως ἦταν αὐτὸ ποὺ τοῦ ἔδιδε ζωή…
Καί τώρα;
Συνέχεια

Ναί, εἴμαστε ἐξωγήϊνοι!!!

Η μελέτη ενός μετεωρίτη που εντοπίσθηκε στην Ανταρκτική ισχυροποιεί τη θεωρία ότι η ζωή ή τουλάχιστον τα δομικά υλικά της δεν παρήχθησαν στη Γη αλλά έφθασαν στον πλανήτη μας από το Διάστημα.

Τὸ ἔψαξαν ἀπὸ ἐδῶ, τὸ ξεσκόνισαν ἀπὸ ἐκεῖ, τὸ ζάλισαν ἀπὸ παρὰ πέρα καὶ κατέληξαν στὸ συμπέρασμα τοῦ …μηδενὸς συμπεράσματος. Ἡ μόνη καὶ πραγματικὴ ἀλήθεια τους τὸ ὅ,τι τὸ RNA  δὲν παράγεται μόνο του καὶ ἄνευ ἐξωτερικῆς ἐπεμβάσεως. Ἄρα, ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ τὸ RNA δὲν ὑπάρχει ζωή… Ἄρα δὲν εἴμαστε γήινοι. Ἄρα δὲν μπορεῖ ἡ γῆ νὰ μᾶς δημιουργήσῃ.

Συνέχεια

Ἔ, ἐφ΄ ὅσον ὑπάρχει νερό, ἄς ξεκινήσουμε γιὰ τὴν Ἄρη!!!

Τὸ ταξείδι γιὰ τὸν ἀγύριστο εἶναι αὐτό, ἀλλὰ δυστυχῶς, ἀναζητοῦν ἀκόμη πειραματόζωα, πρὸ κειμένου νὰ δοκιμάσουν τὶς ἐπιπτώσεις σὲ ἄλλων τὴν κεφαλή.
Ἀλλὰ παρ’ ὅλα αὐτά, τὴν μία βρίσκουν κτίρια, τὴν ἄλλην λεκάνες ἀποχωρητηρίου, τὴν τρίτη νερό…
Γενικῶς ὁ Ἄρης παραμένει ἐντὸς τῶν μεγάλων τους σχεδίων γιὰ νὰ ἐποικισθῇ.
Βέβαια, τὸ γεγονὸς τοῦ νὰ μὴν …«δεχθῇ» ὁ Ἄρης ἐτοῦτα τὰ κτήνη, πρὸ κειμένου νὰ τὸν ἀποτελειώσουν, οὔτε Συνέχεια

Πόσο ἐπηρεάζει τήν Γῆ ἡ ἀλλαγή τῶν ἀνέμων στήν Ἀφροδίτη;

Κατ’  ἀρχὰς δὲν γνώριζα πὼς ἔχουμε τέτοιο φαινόμενον.
Ἐπίσης δὲν γνώριζα πὼς κάποιοι παρατηροῦσαν τὴν φορὰ καὶ τὴν δύναμι τῶν ἀνέμων τοῦ ἐν λόγῳ πλανήτου.
Γιὰ νὰ τὸ κάνουν ὅμως, κάποιος λόγος θὰ ὑπάρχῃ. Φαντάζομαι σοβαρός…

Συνέχεια

Ἔρχονται οἱ διαστημάνθρωποι!!!

Ἑτοιμασθεῖτε λέμε!!! Ἔρχονται!
Μὴ στέκεστε. Ψήσετε καφέ…. Βγάλετε τὸ νεραντζάκι… Φορέσετε τὰ καλά σας… Στρώσετε τὸ καλὸ τραπεζομάντηλο…  Ξεσκονίσετε παντοῦ, διότι εἶναι ἀλλεργικοὶ στὴν σκόνη… Ὑποχεχθεῖτε τους μὲ χαμόγελο. Μὴ καὶ καταλάβουν πὼς φοβᾶσθε… Δαγκώνουν τοὺς φοβητσιάρηδες!!!

Τί; Δέν μέ πιστεύετε;
Συνέχεια

Σχεδιάζονται ταξείδια ταχύτερα τοῦ φωτός;

 Ναί, σχεδιάζονται.
Ἀπὸ κάποιες ὁμάδες, ποὺ πιστεύουν πὼς μποροῦν, κατὰ κάποιον τρόπο, νὰ δημιουργήσουν μίαν …«πύλη» ποὺ θὰ λειτουργῇ ὡς «ἀγωγός», μέσα στὸ διάστημα, ἀπολύτως κατευθυνομένη κι ἀπολύτως ἐλεγχομένη.
Δὲν εἶναι κακὸ κάποιος νὰ κάνῃ ὄνειρα, σχέδια, προγραμματισμούς. Γιὰ νὰ ἐπιτευχθῇ ὅμως τὸ μεγαλόπνοον σχέδιον τῶν φυσικῶν, ἀπαιτοῦνται κάποιες πολὺ σημαντικὲς παράμετροι, τέτοιες ποὺ νὰ στηρίζουν τὰ Συνέχεια