Οἱ τρεῖς πυραμίδες τοῦ Ὀλύμπου.

Οἱ τρεῖς πυραμίδες τοῦ Ὀλύμπου.

Γιὰ τὴν γωνία μοιρῶν τῶν τριῶν πυραμίδων τῆς Γκίζας στὴν Αἴγυπτο, οἱ ἐπιστήμονες λὲν ὅτι εἶναι ἴδια ἀκριβῶς μὲ τὴν γωνία ποὺ ἔχουν καὶ τὰ τρία ἄστρα τῆς ζώνης τοῦ Ὀρίωνος στὸν οὐρανό.
Αὐτὲς ὀνομάζονται «Τρεῖς Βασιλεῖες». Συνέχεια

Καί πῶς ἐπικοινωνοῦν τά διαστημόπλοια μέ τήν γῆ μας;


Ἔ ῥὲ δούλεμα καὶ χονδροδούλεμα ποὺ μᾶς κάνουν…
Θυμᾶσθε τά νετρίνα καί τήν ἱστορία γύρω ἀπό αὐτά; Ἔ… Τότε ἔσπευσαν νὰ διαψεύσουν τὰ πειράματα καὶ νὰ ἀπολύσουν τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς… Συνέχεια

Πολὺ μοῦ ἀρέσουν τὰ συστήματα παρακολουθήσεως ποὺ ἔχουν στήσῃ γύρω μας!!!

Εἶναι τόσο ἀσήμαντα, ποὺ σὲ μερικὰ δευτερόλεπτα παύουν νὰ ὑπάρχουν…
Καὶ φυσικά, γιὰ τὴν ὥρα, παύουν μόνον γιὰ μερικὰ δευτερόλεπτα, ἤ καὶ λεπτά, τῆς ὥρας…
Κατὰ πῶς βλέπω ὅμως τὰ πράγματα γύρω μας, συντόμως, κι ὅσο αὐξάνεται ἡ ἡλιακὴ δραστηριότης, τόσο περισσότερο αὐτὰ θὰ προσβάλλονται καὶ θὰ ἀκυρώνονται… Καὶ μαζύ τους ὅλο τὸ σχέδιον ὑποδουλώσεως τοῦ πλανήτου…
Δὲν εἶναι κακό… Συνέχεια

Γιατί οἱ Σουηδοί καί ὄχι οἱ Ἕλληνες;

2.000 ἄνθρωποι ἐργάζονται στὴν σουηδικὴ βιομηχανία διαστήματος καὶ 200 ἐρευνητὲς ἀπὸ τὰ πανεπιστήμια τῆς χώρας εἶναι συνδεδεμένοι μὲ τὸν διαστημικὸ σταθμὸ ποὺ εὑρίσκεται στὸ ἀνώτατο ἄκρο, στὴν πόλι Κίρουνα. Σὲ συνεργασία μὲ τὸν εὐρωπαϊκὸ διαστημικὸ ὀργανισμὸ ΕΣΑ, ἡ Σουηδία ἔχει ἀποστείλει πέντε δικούς της δορυφόρους στὸ διάστημα. Ἐπίσης οἱ Σουηδοὶ ἔχουν κατορθώσει νὰ δημιουργήσουν μιὰ διεθνῆ διαστημικὴ συνεργασία, τὴν EISCAT (European Incoherent Scatter Scientific Association), μὲ συμμετοχὴ τῆς Γερμανίας, Γαλλίας, Βρεταννίας, Νορβηγίας, Φινλανδίας, Ἰαπωνίας, Κίνας, στὴν Κίρουνα, μὲ σκοπὸ νὰ μελετοῦν τὴν ἐπίδρασι τοῦ ἡλίου στὴν στρατόσφαιρα, κλπ. Συνέχεια

Εἶναι τό πλανητικό μας σύστημα κατασκευασμένο ἀπό κάποιους;

Ἀμερικανοὶ καὶ Καναδοὶ ἐπιστήμονες λένε ὅτι τὸ πλανητικό μας σύστημα τὸ ἔφτιαξαν κάποιοι:

«Ἀμερικανοὶ καὶ Καναδοὶ ἐπιστήμονες χρησιμοποίησαν προσομοιώσεις σὲ ὑπολογιστὴ κι ἔδειξαν ὅτι ὁ σχηματισμὸς τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος εἶναι μοναδικὸς καὶ εἶναι μία πολὺ εἰδικὴ περίπτωση, μεταξὺ τῶν ἄλλων πλανητικῶν συστημάτων.
Ἡ μελέτη δημοσιεύεται στὸ περιοδικὸ Science. Συνέχεια

Κατεστραμμένος πλανήτης ὁ Ἄρης;

Ὤχ… Τὸ μάθαμε κι αὐτό…
Ὁ πλανήτης Ἄρης πρὸ τεσσάρων δισεκατομμυρίων ἐτῶν κάτι ἔχασε… Αὐτὸ τὸ κάτι ὅμως ἦταν αὐτὸ ποὺ τοῦ ἔδιδε ζωή…
Καί τώρα;
Συνέχεια