Πῶς στύβεις μία βρεγμένη πετσέτα στό διάστημα;

Τὸ στύψιμο μιᾶς βρεγμένης πετσέτας στὸ Διάστημα …!
Τί θά συμβῇ ἄν στύψετε μία βρεγμένη πετσέτα στό διάστημα;
Τὸ  νερὸ δὲν θὰ πρέπῃ νὰ πέσῃ πρὸς τὸ πάτωμα, διότι δὲν  ἔχουμε βαρύτητα,  τὴν στιγμὴ ποὺ εὑρισκόμεθα σὲ τροχιὰ γύρω ἀπὸ τὴν Γῆ.
Ἀλλά τί θά γίνῃ μέ τό νερό; Θά πεταχθῇ έξω ἀπό τήν πετσέτα; Συνέχεια

Γιατί οἱ Σουηδοί καί ὄχι οἱ Ἕλληνες;

2.000 ἄνθρωποι ἐργάζονται στὴν σουηδικὴ βιομηχανία διαστήματος καὶ 200 ἐρευνητὲς ἀπὸ τὰ πανεπιστήμια τῆς χώρας εἶναι συνδεδεμένοι μὲ τὸν διαστημικὸ σταθμὸ ποὺ εὑρίσκεται στὸ ἀνώτατο ἄκρο, στὴν πόλι Κίρουνα. Σὲ συνεργασία μὲ τὸν εὐρωπαϊκὸ διαστημικὸ ὀργανισμὸ ΕΣΑ, ἡ Σουηδία ἔχει ἀποστείλει πέντε δικούς της δορυφόρους στὸ διάστημα. Ἐπίσης οἱ Σουηδοὶ ἔχουν κατορθώσει νὰ δημιουργήσουν μιὰ διεθνῆ διαστημικὴ συνεργασία, τὴν EISCAT (European Incoherent Scatter Scientific Association), μὲ συμμετοχὴ τῆς Γερμανίας, Γαλλίας, Βρεταννίας, Νορβηγίας, Φινλανδίας, Ἰαπωνίας, Κίνας, στὴν Κίρουνα, μὲ σκοπὸ νὰ μελετοῦν τὴν ἐπίδρασι τοῦ ἡλίου στὴν στρατόσφαιρα, κλπ. Συνέχεια

Κατεστραμμένος πλανήτης ὁ Ἄρης;

Ὤχ… Τὸ μάθαμε κι αὐτό…
Ὁ πλανήτης Ἄρης πρὸ τεσσάρων δισεκατομμυρίων ἐτῶν κάτι ἔχασε… Αὐτὸ τὸ κάτι ὅμως ἦταν αὐτὸ ποὺ τοῦ ἔδιδε ζωή…
Καί τώρα;
Συνέχεια

Ναί, εἴμαστε ἐξωγήϊνοι!!!

Η μελέτη ενός μετεωρίτη που εντοπίσθηκε στην Ανταρκτική ισχυροποιεί τη θεωρία ότι η ζωή ή τουλάχιστον τα δομικά υλικά της δεν παρήχθησαν στη Γη αλλά έφθασαν στον πλανήτη μας από το Διάστημα.

Τὸ ἔψαξαν ἀπὸ ἐδῶ, τὸ ξεσκόνισαν ἀπὸ ἐκεῖ, τὸ ζάλισαν ἀπὸ παρὰ πέρα καὶ κατέληξαν στὸ συμπέρασμα τοῦ …μηδενὸς συμπεράσματος. Ἡ μόνη καὶ πραγματικὴ ἀλήθεια τους τὸ ὅ,τι τὸ RNA  δὲν παράγεται μόνο του καὶ ἄνευ ἐξωτερικῆς ἐπεμβάσεως. Ἄρα, ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ τὸ RNA δὲν ὑπάρχει ζωή… Ἄρα δὲν εἴμαστε γήινοι. Ἄρα δὲν μπορεῖ ἡ γῆ νὰ μᾶς δημιουργήσῃ.

Συνέχεια

Ἔ, ἐφ΄ ὅσον ὑπάρχει νερό, ἄς ξεκινήσουμε γιὰ τὴν Ἄρη!!!

Τὸ ταξείδι γιὰ τὸν ἀγύριστο εἶναι αὐτό, ἀλλὰ δυστυχῶς, ἀναζητοῦν ἀκόμη πειραματόζωα, πρὸ κειμένου νὰ δοκιμάσουν τὶς ἐπιπτώσεις σὲ ἄλλων τὴν κεφαλή.
Ἀλλὰ παρ’ ὅλα αὐτά, τὴν μία βρίσκουν κτίρια, τὴν ἄλλην λεκάνες ἀποχωρητηρίου, τὴν τρίτη νερό…
Γενικῶς ὁ Ἄρης παραμένει ἐντὸς τῶν μεγάλων τους σχεδίων γιὰ νὰ ἐποικισθῇ.
Βέβαια, τὸ γεγονὸς τοῦ νὰ μὴν …«δεχθῇ» ὁ Ἄρης ἐτοῦτα τὰ κτήνη, πρὸ κειμένου νὰ τὸν ἀποτελειώσουν, οὔτε Συνέχεια

Τῆς ἐκλάμψεως!!!

Γίνεται!
Ἐκλαμψεις… Ἐκλάμψεις… Πολλὲς ἐκλάμψεις…
Ἐκλάμψεις, ποὺ ἐὰν ἦταν ἀληθινὰ αὐτὰ ποὺ μᾶς ἔχουν πεῖ, θὰ μᾶς εἶχαν ψήσει σὰν κοττοπουλάκια στὸν φοῦρνο ἤ σὰ αὐγὰ στὸ τηγάνι.
Ἀλλὰ εἴπαμε. Ὁ Ἥλιος μας πάντα ἔτσι ἦταν. Μὲ ἐκλάμψεις. Τὸ ὅ,τι δὲν τὸ ἐγνωρίζαμε εἶναι θέμα ἀπουσίας τεχνολογίας κατὰ τοὺς προηγουμένους αἰῶνες. Ἀλλὰ αὐτὲς ἦταν πάντα παροῦσες, εἶτε τὶς ἀντιλαμβανόμεθα εἶτε ὄχι!!!

 Οἱ ἐκλάμψεις λοιπὸν δὲν πρέπει νὰ μᾶς τρομάζουν.
Συνέχεια