Τῆς ἐκλάμψεως!!!

Τῆς ἐκλάμψεως!!!1 Γίνεται!
Ἐκλαμψεις… Ἐκλάμψεις… Πολλὲς ἐκλάμψεις…
Ἐκλάμψεις, ποὺ ἐὰν ἦταν ἀληθινὰ αὐτὰ ποὺ μᾶς ἔχουν πῇ, θὰ μᾶς εἶχαν ψήσῃ σὰν κοτοπουλάκια στὸν φοῦρνο ἤ σὰ αὐγὰ στὸ τηγάνι.
Ἀλλὰ εἴπαμε. Ὁ Ἥλιος μας πάντα ἔτσι ἦταν. Μὲ ἐκλάμψεις. Τὸ ὅ,τι δὲν τὸ γνωρίζαμε εἶναι θέμα ἀπουσίας τεχνολογίας κατὰ τοὺς προηγουμένους αἰῶνες. Ἀλλὰ αὐτὲς ἦταν πάντα παροῦσες, εἶτε τὶς ἀντιλαμβανόμασταν εἶτε ὄχι!!!

 Οἱ ἐκλάμψεις λοιπὸν δὲν πρέπει νὰ μᾶς τρομάζουν.
Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ μᾶς τρομάζῃ εἶναι τὸ πῶς κάποιοι χρησιμοποιοῦν τὶς ἐκλάμψεις, ἀλλὰ καὶ τὴν παρουσία τοῦ Ἡλίου γενικότερα, γιὰ νὰ μᾶς κάνουν πράγματι ψητούς!!!
Ἐπίσης θὰ πρέπῃ νὰ μᾶς ἀπασχολῇ ἡ σχέσις τῶν καταφυγίων τους μὲ τὶς ἐκλάμψεις, τὸ μαγνητικὸ πεδίον τῆς γῆς καθῶς ἐπίσης καὶ μὲ τοὺς κατ’ ἐξακολούθησιν ψεκασμούς μας.

Ἀλλὰ κι ἐὰν δὲν μᾶς ἀπασχολεῖ…
Δὲν βαριέστε…
Αὐτὸ ποὺ εἶναι νὰ συμβῇ θὰ συμβῇ…
Θέλουμε δὲν θέλουμε!

Φιλονόη

Τέταρτη μεγάλη ηλιακή έκλαμψη μέσα σε 48 ώρες

Σήμερα 15η Μαΐου του 2013 στις 01:25 UTC άλλη σημαντική ηλιακή έκλαμψη άρχισε.

Στον Ήλιο σημειώθηκε νέα ισχυρή έκρηξη, που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στις ραδιοεπικοινωνίες στη Γη. Αυτή είναι η τέταρτη έκρηξη στη διάρκεια των τελευταίων δυο ημερών.

Οι εκρήξεις συχνά συνοδεύονται από εκτόξευση ηλιακού πλάσματος. Και όταν το σύννεφο του πλάσματος φτάνει στη Γη, αρχίζει μαγνητική καταιγίδα.

Οι τελευταίες εκρήξεις αποτελούν τη μεγαλύτερη έξαρση της ηλιακής δραστηριότητας από τις 23 Οκτωβρίου του 2012.Τῆς ἐκλάμψεως!!!2

Τῆς ἐκλάμψεως!!!3

Τῆς ἐκλάμψεως!!!4

Ἀποκάλυψις

(Visited 19 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τῆς ἐκλάμψεως!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τῆς ἐκλάμψεως!!! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τῆς ἐκλάμψεως!!! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply