Ἡ ἀπάτη …«ὑπερθέρμανσις» ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ μικρὴ παγετώδη περίοδο!!!

Για μίνι Εποχή των Παγετώνων πρέπει να ετοιμαστούν οι άνθρωποι, καθώς ο ήλιος μπαίνει σε μία πιο ψυχρή φάση. Ἡ ἀπάτη ...«ὑπερθέρμανσις» ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ μικρὴ παγετώδη περίοδο!!!4
Συνέχεια

Μεγέθη κι ἀναλογίες τοῦ κόσμου μας…

Ὑποθέτοντας ὅτι ὁ Ἥλιος μας ἀναπαριστᾶται μὲ σφαῖρα (μεγέθους) διαμέτρου 10 ἑκατοστῶν, τότε ἡ Γῆ τοποθετεῖται περίπου 11 μέτρα μακρυὰ καὶ ἔχει μέγεθος μόλις 1 χιλιοστό. Ὁ Ἑρμῆς καὶ ἡ Ἀφροδίτη εὑρίσκονται στὰ 4.2 καὶ 7.7 μέτρα μακρυὰ ἀντιστοίχως. Τὸ ἐσωτερικὸ ἡλιακὸ σύστημα ὁλοκληρώνεται μὲ τὸν Ἄρη σὲ ἀπόστασι 16.3 μέτρων ἀπὸ τὸν Ἥλιο μας καὶ μέγεθος μόλις μισὸ χιλιοστό. Συνέχεια

Τὸ Ζωντανὸ Νερὸ καὶ ὁ ἰδιοφυὴς Dr. Viktor Schauberger

 «Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει, καὶ ποταμοῦ ῥοῇ ἀπεικάζων τὰ ὄντα λέγει ὡς δὶς ἐς τὸν αὐτὸν ποταμὸν οὐκ ἄν ἐμβαίης»
Ηράκλειτος [1]

«Με αποκαλούν παράφρονα. Ελπίζω να έχουν δίκιο. Δεν έχει τόση σημασία αν ένας ακόμη τρελλός βαδίζει στην Γη.
Αλλά, αν έχω εγώ δίκιο και η επιστήμη λάθος, τότε ο Θεός να λυπηθεί την ανθρωπότητα…»
Dr. Viktor Schauberger

Από την εποχή που οι Ρωμαίοι κατασκεύαζαν πολύπλοκα υδραγωγικά συστήματα, από τότε που ο Αρχιμήδης έκανε πειράματα με την μπανιέρα του και οι Ινδοί έκαναν αναζωογονητικά λουτρά που επιμήκυναν την ζωή, από τότε που ο Πλίνιος έγραφε για τις θεϊκές ιδιότητες του νερού, από τότε που ο πρώτος άνθρωπος παρατήρησε την ανταπόκριση που είχε η στάθμη του νερού στις φάσεις της σελήνης, από τότε που ζούσαν οι Νεράιδες και οι Συλφίδες στα νερά των ποταμών και των λιμνών, αλλά και από τότε που ο Μέσμερ μαγνήτιζε το νερό με τους τεράστιους μαγνήτες του Βίλχεμ Ράιχ παρατηρούσε τους ομόκεντρους κύκλους που δημιουργούνται στον νερό, αν κάποιος ρίξει πέτρα. [2] Συνέχεια

Δυσμαθία: Οἱ συνέπειες ἐκ τοῦ μονοτονικοῦ στὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ

«Ἡ Ἐκμάθηση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ὡς Εὐοδωτικὸς Παράγων στὴν Ψυχοεκπαιδευτικὴ Ἐξέλιξη τοῦ Παιδιοῦ»
(Πιλοτική, μὴ Παρεμβατική Ἔρευνα Πεδίου)

Ἰ. Κ. Τσέγκος, Ψυχίατρος
Δ. Βεκιάρη, Σχολικὴ Ψυχολόγος,
Θ. Παπαδάκης, Χ. Τερλίδου, Κλινικοὶ Ψυχολόγοι
Δυσμαθία: Οἱ συνέπειες ἐκ τοῦ μονοτονικοῦ στὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ Συνέχεια

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ! Σχέσις φτώχειας καὶ ἠθικῆς. Ὅσο πιὸ φτωχοὶ τόσο πιὸ γενναιόδωροι !

Σχέση φτώχειας και αξιοκρατίας

Πολλοί πλούσιοι πιστεύουν ότι η δυσλειτουργική συμπεριφορά δημιουργεί τη φτώχεια.

Υποστηρίζουν πως η δική τους επιτυχία, προέρχεται τοσο από τον καλό τους χαρακτήρα οσο και από την αυστηρή εργασιακή ηθική.

Αυτή ωστόσο είναι η μια όψη του νομίσματος. Υ

πάρχουν άφθονα επιχείρηματα που συσχετίσουν τον πλούτο με την ανήθικη συμπεριφορά καθως επίσης και με την έλλειψη ευαισθησίας προς τους άλλους. Υπάρχουν ακόμα αποδείξεις που συνδέουν τον πλούτο με την έλλειψη παραγωγικότητας.

Η αλήθεια είναι ότι ηι φτωχοί, μαζί με μια μεσαία τάξη που βουλιάζει απέναντί τους, συνθέτουν την αξιοκρατία.

Παρακάτω παρατίθενται κάποια στοιχειά:

  • Φτώχεια και Ηθική

Από μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε επτά μελέτες ,διαπιστώθηκε ότι τα άτομα που ανήκουν στην ανώτερη κοινωνική τάξη συμπεριφέρονται πιο ανήθικα σε σχέση με τα άτομα της μεσαίας και κατώτερης κοινωνικής τάξης.

Μια σειρά από πειράματα έδειξε ότι , οι πλούσιοι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να παραβιάσουν την νομολογία καθως και να παρουσιάσουν αποκλίνουσες συμπεριφορές, Συνέχεια

Ἡ ἔλλειψις ὀξειδωτικῶν μορίων ἀπό τό αἷμα κύρια πηγή τῶν ἀσθενειῶν;

Μία ἔρευνα ποὺ πασκίζουν νὰ τὴν θάψουν κανονικότατα, διότι ἐὰν τῆς ἐπιτρέψουν νὰ προωθηθῇ θὰ στοχεύσῃ πράγματι στὴν συνολικὴ βελτίωσιν τῆς ὑγείας τῆς ἀνθρωπότητος. Κάτι φυσικὰ ποὺ δὲν εἶναι ἐπιθυμητό, ἐφ΄ ὅσον ὁ κύριος στόχος τῶν κρατούντων εἶναι ὁ ἀποπληθυσμός μας.
Συνεπῶς θὰ …ξεχασθῇ συντόμως κι ἄς ἔχῃ ἀποδείξῃ ἐπισήμως πὼς ἡ πηγὴ τῶν περισσοτέρων σοβαρῶν ἀσθενειῶν προέρχεται ἀπὸ τὴν κακὴ καύσιν τῶν τροφῶν.
Προσέξτε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον παρουσιάζεται καὶ βγᾶλτε τὰ συμπεράσματά σας. Συνέχεια