Ἡ ἀπάτη …«ὑπερθέρμανσις» ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ μικρὴ παγετώδη περίοδο!!!

Για μίνι Εποχή των Παγετώνων πρέπει να ετοιμαστούν οι άνθρωποι, καθώς ο ήλιος μπαίνει σε μία πιο ψυχρή φάση. Ἡ ἀπάτη ...«ὑπερθέρμανσις» ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ μικρὴ παγετώδη περίοδο!!!4

Μόνο ο ήλιος μπορεί και ανεβοκατεβάζει μετρήσιμα την θερμοκρασία της γης, αλλά οι επικυρίαρχοι εξακολουθούν να μας ληστεύουν με πρόσχημα το διοξείδιο του άνθρακα.

Στην Ευρώπη το κόμμα των Πρασίνων ελέγχεται από τον περιούσιο πράκτορα και «λάτρη» ανηλίκων Cohn Benditt, ενώ στις ΗΠΑ το κόμμα των Πρασίνων ελέγχεται από την επίσης περιούσια Jill Stein. Ἡ ἀπάτη ...«ὑπερθέρμανσις» ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ μικρὴ παγετώδη περίοδο!!!2Ἡ ἀπάτη ...«ὑπερθέρμανσις» ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ μικρὴ παγετώδη περίοδο!!!3

Ἡ ἀπάτη ...«ὑπερθέρμανσις» ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ μικρὴ παγετώδη περίοδο!!!1Πάντα στα …«κατάλληλα» χέρια η απάτη της υπερθερμάνσεως.

Σίγμα

(Visited 39 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ ἀπάτη …«ὑπερθέρμανσις» ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ μικρὴ παγετώδη περίοδο!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ ἀπάτη …«ὑπερθέρμανσις» ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ μικρὴ παγετώδη περίοδο!!! - Pentapostagma.gr : Pentapostagma.gr

Leave a Reply