Γιατί δέν ἀρκεῖ ἡ ὑπηκοότητα καί χρειάζεται ἰθαγένεια;

Γιατί δέν ἀρκεῖ ἡ ὑπηκοότητα καί χρειάζεται ἰθαγένεια;Τα νομοσχέδια της Νέας Τάξεως τους βρίσκουν όλους …ενωμένους.
Γιατί άραγε δεν αρκεί η υπηκοότητα και χρειάζεται ιθαγένεια;

100.000 νέες ψήφοι στα κόμματα του Soros που καπέλωσαν έγκαιρα κι έξυπνα τις μειονότητες.

Για άλλη μια φορά οι θύτες μετέτρεψαν σε στρατό υπερασπίσεως της Νέας Τάξεως τα ίδια τους τα θύματα.

Σίγμα

(Visited 50 times, 1 visits today)
Leave a Reply